Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
15 listopada 2017, "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"

"Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" - inspirowana książką prof. Grzegorza W. Kołodko i prof. Andrzeja K. Koźmińskiego debata z udziałem autorów oraz zaproszonych gości. Dyskutować będziemy o przyszłości - tej nieuniknionej i tej, która jest możliwa, o tej pożądanej i o tej, której się obawiamy. Serdecznie zapraszamy do udziału i włączenia się w dyskusję!

Plan konferencji:

10:30 - Powitanie gości przez prof. Witolda T. Bieleckiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego
10:40 - Słowo wstępne – prof. Grzegorz W. Kołodko
10:50 – Wystąpienia gości Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego:

prof. Dariusz Jemielniak, ALK
prof. Andrzej Rychard, IFiS PAN
prof. Jerzy Wilkin, członek PAN
12:10 Przerwa kawowa
12:30 Wystąpienia gości Profesora Grzegorza W. Kołodko:

prof. Maciej Bałtowski, UMCS
dr Grzegorz Malinowski, ALK
red. Jacek Żakowski, „Polityka” i Collegium Civitas
13:45 Słowo końcowe – prof. Andrzej K. Koźmiński
ok. 14:00 - Zakończenie