Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
24 Listopad 2016, „Nowy pragmatyzm. W poszukiwaniu paradygmatu ekonomii XXI wieku”
 

Listopad 24, 2016, godz. 10:00, sala B17
W ślad za opublikowaniem dwu ważkich prac o poszukiwaniu nowych ścieżek myśli ekonomicznej - "Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko" pod redakcją naukową Janiny Pach, Katarzyny Kowalskiej i Pauliny Szyji (http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-umiaru-realna-perspektywa,580222987,p.html) oraz "Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko" pod redakcją naukową Macieja Bałtowskiego (http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-przyszlosci,614671644,p.html) Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną „Nowy pragmatyzm. W poszukiwaniu paradygmatu ekonomii XXI wieku”, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Będzie bardzo ciekawie!

Zapis konferencji

Program konferencji:

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, sala B17

  • 10:00 – Rektor ALK - Prof. Witold T. Bielecki  – otwarcie konferencji
  • 10:05 – 10:30  wykład wprowadzający – Prof. Maciej Bałtowski (Nowy Pragmatyzm)
  • 10:30 – 10:45 wykład wprowadzający – Prof. Janina Pach (Ekonomia Umiaru)
  • 10:45 – 12:15 Sesja I – „Współczesna gospodarka – wyzwanie dla ekonomistów”
Moderator: Prof. Andrzej K. Koźmiński
Uczestnicy:
- Prof. Elżbieta Mączyńska
- Prof. Witold M. Orłowski
- Mgr Sylwia Twarowska
- Dr Grzegorz M. Malinowski
Dyskusja, Komentarz: Prof. Grzegorz W. Kołodko

  • 12:15 – 12:30 – przerwa na kawę
  • 12:30 – 14:00 Sesja II – „Nowy Pragmatyzm jako ekonomia deskryptywna”
Moderator: Prof. Marian Gorynia
Uczestnicy:
- Prof. Wojciech Giza
- Prof. Michał G. Woźniak
- Prof. Paweł Kozłowski
- Prof. Maciej Bałtowski
Dyskusja, Komentarz: Prof. Grzegorz W. Kołodko

  • 14:00 – 14:30 – przerwa na lunch
14:30 – 16:00 – Sesja III – „Nowy Pragmatyzm jako ekonomia normatywna”
Moderator: Prof. Jerzy Wilkin
Uczestnicy:
- Prof. Bogusław Fiedor
- Prof. Witold Małecki
- Prof. Maciej Miszewski
- Prof. Michał A. Michalski
Dyskusja, Komentarz oraz podsumowanie konferencji: Prof. Grzegorz W. Kołodko