Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

Akademia Leona Koźmińskiego

Logo uczelni

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji

Logo Tiger

Równowaga społeczna – wyzwanie dla współczesnej gospodarki
12 Listopad, 2015

Adres:

ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
Sala B-17, Budynek B, Akademia Leona Koźmińskiego

Cel:

Celem konferencji jest dyskusja nad problematyką spójności społecznej, co staje się podstawowym problemem we współczesnej gospodarce. Pogłębiające się nierówności dochodowe i majątkowe zasadniczo zagrażają stabilności nie tylko w wymiarze społecznym, ale także makroekonomicznym i politycznym, dlatego trzeba poważnie dyskutować i proponować rozwiązania w takich obszarach jak m.in.:

  • podział dochodu między wynagrodzenie pracy i kapitału,
  • źródła nierówności dochodowych i majątkowych w różnych krajach świata,
  • wpływ zmian w strukturze dochodów na nierównowagę makroekonomiczną,
  • polityka gospodarcza i jej wpływ na spójność społeczną.

Program:

10:15 – Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK – otwarcie konferencji

10:20 – 11:15 – I Sesja – wykład wprowadzający pt. „Spójność społeczna” – Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

11:15 – 11:30 – przerwa na kawę

11:30 – 13:30 – II Sesja – moderator prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGER-a

Referaty:

- Prof. Wojciech Kozak, Prof. Maria Jarosz – „Eksplozja nierówności”

- Dr Grzegorz Malinowski (ALK) – „Wzorce konsumpcji jako czynnik zaburzający harmonijny wzrost gospodarczy”

- Dr Łukasz Jabłoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Mgr Jakub Bartak (Uniwersytet Rzeszowski) – „Kapitał ludzki a nierówności. Czy istnieją jakieś związki w krajach OECD?”

- Mgr Mateusz Kędzierski (doktorant ALK) – „Struktura dochodów w krajach zasobnych w surowce – przykład Norwegii”

13:30 – 14:15 – przerwa na lunch

14:15 – 16:15 – III Sesja – moderator Dr Grzegorz Malinowski

Referaty:

- Dr hab. Sławomir Franek (Uniwersytet Szczeciński) – „Cele społeczne w polityce fiskalnej”

- Dr Katarzyna Stabryła-Chudzio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Rola polityki na szczeblu UE w kształtowaniu spójności społecznej w krajach UE”

- Dr Dariusz Firszt (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Postęp techniczny a nierówności społeczne”

- Dr Jacek Tomkiewicz (ALK) – „Progresywność systemu podatkowego w Polsce”

Podsumowanie konferencji – Prof. Grzegorz W. Kołodko

--

Rejestracja na konferencję:
https://form.jotform.com/52812929378972