Konferencja - streszczenia referatów

 

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

 

 

     

 

Jacek Brdulak, Jakub J. Brdulak (Szkoła Główna Handlowa — SGH , Polska)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH “NOWEJ GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ” POLSKI

George R.G. Clarke (Grupa Badań nad Rozwojem, Bank Światowy, Waszyngton, USA)
WPŁYW TYPU WŁASNOŚCI I ZAGRANICZNEJ KONKURENCJI NA ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI

Dariusz Dziuba (Uniwersytet Warszawski, Polska)
SEKTOR INFORMACYJNY W “NOWEJ GOSPODARCE”

Branko Radulovic (Bank Światowy, Belgrad, Serbia i Czarnogóra)
RESTRUKTURYZACJA BAZUJĄCA NA TIT: PODEJŚCIE KOMPLEKSOWE W POSOCJALISTYCZNEJ TRANSFORMACJI

Jukka Jalava (Helsinki School of Economics)
PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE TIT W FINLANDII, 1975—2001

Patrick Muller (London Economics, Wielka Brytania)
UŻYTKOWANIE INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI: DETERMINANTY EKONOMICZNE I INSTYTUCJONALNE

Marcin Piątkowski (TIGER—WSPiZ, Polska)
WKŁAD INWESTYCJI W TIT WE WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 1995 — 2000

Krzysztof Piech (Szkoła Studiów Słowiańskich i Wschodnio-Europejskich, University College London, Wielka Brytania)
DYGITALIZACJA A CZWARTY SEKTOR

Dirk Pilat, Anita Woelfl (OECD Dyrektorat ds. Nauki, Technologii i Przemysłu, Francja)
TIT A WZROST GOSPODARCZY — NOWE DOWODY Z ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

Teet Rajasalu, Anton Laur (Estonian Institute of Economics at Tallinn Technical University)
WKŁAD “NOWEJ GOSPODARKI” DO WZROSTU GOSPODARCZEGO ESTONII A KONWEREGENCJA Z GOSPODARKĄ EUROPEJSKĄ

Richard Sanders i Chen Yang (Univestity College Northampton, Wielka Brytania)
CHIŃSKA DROGA DO NOWEJ GOSPODARKI. PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE

Beata Świecka (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
NOWA GOSPODARKA A TRANSFORMACJA SEKTORA BANKOWEGO W KRAJACH POSOCJALISTYCZNYCH

Andrea Szalavetz (Instytut Światowych Studiów Ekonomicznych, Węgierska Akademia Nauk, Węgry)
TERTIARYZACJA PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO I ROLA TIT W DRUGIEJ FAZIE RESTRUKTURYZACJI

Jos Verbeek (Bank Światowy, Warszawa, Polska)
REGULACJE W SEKTORZE TELEKOMUNIKACYJNYM ZORIENTOWANE NA INWESTYCJE

Lech W. Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Polska)
DOCHODZENIE DO “NOWEJ GOSPODARKI”: ETYKIETY, MODELE, WZORCE, STRATEGIE I POLITYKI

Anna Zorska (WSPiZ i SGH, Polska)
GLOBALIZACJA I “NOWA GOSPODARKA” — ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DLA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ