PLAN KONFERENCJI

 

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

 

 

     

 

Czwartek, 10 Kwietnia

 

9.00 - 11.00
Sesja inauguracyjna

Otwarcie - Prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ).

Wystąpienie Prof. Grzegorza W. Kołodko, Wicepremiera i Ministra Finansów RP.

Wystąpienia przedstawicieli sponsorów.

Dyskusja

 

11.00 - 11.30
Przerwa

 

11.30 - 13.30
Sesja 1: Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (TIT) na wzrost gospodarczy

Dirk Pilat, Anita Woelfl (OECD Dyrektorat ds. Nauki, Technologii i Przemysłu, Francja)
TIT A WZROST GOSPODARCZY - NOWE DOWODY Z ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

Jukka Jalava (Helsinki School of Economics, Finlandia)
PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE TIT W FINLANDII, 1975-2001

Marcin Piątkowski (TIGER-WSPiZ, Polska)
WKŁAD INWESTYCJI W TIT WE WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 1995-2000

Teet Rajasalu, Anton Laur (Estoński Instytut Ekonomiczny, Politechnika w Tallinie, Estonia)
WKŁAD "NOWEJ GOSPODARKI" DO WZROSTU GOSPODARCZEGO ESTONII A KONWEREGENCJA Z GOSPODARKĄ EUROPEJSKĄ

Dyskusja

 

13.30 - 14.30
Przerwa na lunch

 

14.30 - 16.30
Sesja 2: TIT i ich rola w restrukturyzacji gospodarki

Andrea Szalavetz (Instytut Światowych Studiów Ekonomicznych, Węgierska Akademia Nauk, Węgry)
TERTIARYZACJA PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO I ROLA TIT W DRUGIEJ FAZIE RESTRUKTURYZACJI

Jacek Brdulak, Jakub J. Brdulak (Szkoła Główna Handlowa - SGH , Polska)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH "NOWEJ GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ" POLSKI

Branko Radulovic (Bank Światowy, Belgrad, Serbia i Czarnogóra)
RESTRUKTURYZACJA BAZUJĄCA NA TIT: PODEJŚCIE KOMPLEKSOWE W POSOCJALISTYCZNEJ TRANSFORMACJI

Beata Świecka (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
NOWA GOSPODARKA A TRANSFORMACJA SEKTORA BANKOWEGO W KRAJACH POSOCJALISTYCZNYCH

Dyskusja

 

Piątek, 11 Kwietnia

 

9.00 - 10.30
Sesja inaugurująca

Rozpoczęcie - Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, TIGER-WSPiZ.

Wykład Prof. Michała Kleibera, Ministra Nauki RP oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Dyskusja

 

10.30 - 11.00
Przerwa

 

11.00 - 13.00
Sesja 3: Determinanty absorpcji TIT

George R.G. Clarke (Grupa Badań nad Rozwojem, Bank Światowy, Waszyngton, USA)
WPŁYW TYPU WŁASNOŚCI I ZAGRANICZNEJ KONKURENCJI NA ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI

Jos Verbeek (Bank Światowy, Warszawa, Polska)
REGULACJE W SEKTORZE TELEKOMUNIKACYJNYM ZORIENTOWANE NA INWESTYCJE

Patrick Muller (London Economics, Wielka Brytania)
UŻYTKOWANIE INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI: DETERMINANTY EKONOMICZNE I INSTYTUCJONALNE

Richard Sanders, Chen Yang (Univestity College Northampton, Wielka Brytania)

CHIŃSKA DROGA DO NOWEJ GOSPODARKI. PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE

Dyskusja

 

13.00 - 14.00
Przerwa na lunch

 

14.00 - 16.00
Sesja 4: "Nowa Gospodarka": Uwarunkowania, Ograniczenia, Perspektywy

Anna Zorska (WSPiZ i SGH, Polska)
GLOBALIZACJA I "NOWA GOSPODARKA" - ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DLA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Krzysztof Piech (Szkoła Studiów Słowiańskich i Wschodnio-Europejskich, University College London, Wielka Brytania)
DYGITALIZACJA A CZWARTY SEKTOR

Lech W. Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Polska)
DOCHODZENIE DO "NOWEJ GOSPODARKI": ETYKIETY, MODELE, WZORCE, STRATEGIE I POLITYKI

Dariusz Dziuba (Uniwersytet Warszawski, Polska)
SEKTOR INFORMACYJNY W "NOWEJ GOSPODARCE"

Dyskusja

 

16.00
Zakończenie konferencji