Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
PRZEDSIĘBIORSTWO – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
Konferencja naukowa z okazji 75-lecia Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego
8 kwietnia 2016
 

10:30     Sesja I

Otwarcie:  Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, ALK

Laudacja: Rektor ALK, Prof. Witold T. Bielecki

Gratulacje Gości i odczytywanie listów z życzeniami

Wystąpienie Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego

11:30     Przerwa na kawę

11:45     Sesja II – ZARZĄDZANIE

Moderator: Prof. Krzysztof Obłój, ALK

Paneliści
Prof. Dominika Latusek, ALK
Prof. Andrzej Herman, SGH, Redaktor Naczelny “Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Prof. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN

Komentarz: Prof. Andrzej K. Koźmiński

13:00     Lunch

13:45     Sesja III – SOCJOLOGIA

Moderator: Prof. Witold Morawski, ALK

Paneliści:
Prof. Piotr Chmielewski, ALK
Prof. Jacek Raciborski, Uniwersytet Warszawski, Prezes Zarządu Wydawnictwa Naukowego Scholar
Prof. Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Komentarz: Prof. Andrzej K. Koźmiński

15:00    Przerwa na kawę

15:15    Sesja IV – EKONOMIA

Moderator:  Prof. Adam Noga, ALK

Paneliści:
Prof. Dariusz Rosati, SGH
Dr Jacek Tomkiewicz, ALK
Prof. Marek Belka, były Premier RP, Prezes NBP

Komentarz: Prof. Andrzej K. Koźmiński

16:30    Podsumowanie konferencji:  

Prof. Grzegorz W. Kołodko