Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

Akademia Leona Koźmińskiego
asdf

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji
i Globalizacji

fdsa

Międzynarodowa Konferencja

1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych


3-4 kwietnia 2009 r.


Celem projektu jest dogłębna analiza procesu posocjalistycznej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej ekonomicznych aspektów. Dobrą okazją do podjęcia tego przedsięwzięcia, jest 20 rocznica obrad Okrągłego Stołu, jaka będzie obchodzona w przyszłym roku, co w naturalny sposób skłania do podsumowań i poszukiwania odpowiedzi co do perspektyw rozwojowych krajów posocjalistycznych.
Projekt badawczy ma na celu analizę kluczowych procesów gospodarczych, jakie składają się na posocjalistyczną transformację ustrojową. Do udziału w projekcie zaproszeni będą czołowi naukowcy i politycy z Polski i z zagranicy. Celem projektu jest nie tylko historyczne spojrzenie na wydarzenia, jakie miały miejsce w Europie Środkowo-wschodniej w ostatnich 20 latach, ale przede wszystkim próba nakreślenia perspektyw, jakie stoją przed gospodarkami posocjalistycznymi w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

  Program konferencji

  Referaty


Sponsor projektu:

www.iti.pl