Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 26 marca 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

moderator: Witamy Państwa na czacie z wicepremierem i ministrem finansów, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Zapraszamy do zadawania pytań.

Pawel700: Panie Premierze, z kierowanego przez Pana ministerstwa dochodzą sprzeczne sygnały co do zachowania bądź zniesienia wspólnego opodatkowania małżonków. Co ostatecznie Pan zaproponuje?
prof_Grzegorz_Kołodko: Utrzymanie wspólnego opodatkowania, zarówno małżonków jak i osób samotnie wychowujących dzieci. Taka właśnie propozycja jest zawarta od samego początku w naszym Programie Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, który jest już dostępny wszystkim w naszym portalu internetowym.

heth: Czy w projekcie przyszłego budżetu planuje Pan środki na dopłaty dla rolników w pełnej dopuszczalnej wysokości?
prof_Grzegorz_Kołodko: Nie ma jeszcze projektu przyszłorocznego budżetu, a jego założenia będą przedstawione w połowie czerwca. Wówczas - o ile sprawnie przebiegać będzie realizacja PNFR - będziemy mogli udzielić ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.

pawel: Czy możliwe jest w najbliższej przyszłości wprowadzenie podatku liniowego dla osób fizycznych i niskiej stawki dla przędsiębiorstw?
prof_Grzegorz_Kołodko: Wyjaśnialiśmy już, że podatek liniowy oznaczałby podniesienie obciążeń podatkowych dla zdecydowanej większości podatników, zwłaszcza o dochodach poniżej przeciętnych. Podatki większe zapłacić mogłoby aż ok. 15 mln podatników. Nie tylko z tego zresztą względu takie rozwiązanie jest nieuzasadnione. Podatek liniowy jest bowiem nie tylko niesprawiedliwy, ale - co nawet ważniejsze z punktu widzenia finansów publicznych - nie sprzyjałby on formowaniu kapitału.

laik: Czy chciałby Pan osłabienia złotego? Jak to wpłynie na gospodarkę?
prof_Grzegorz_Kołodko: Osłabienie złotego już ma miejsce od kilku tygodni, co dobrze wpływa na pobudzanie produkcji eksportowej, a w ślad za tym na ogólną dynamikę rozwojową i poziom zatrudnienia. Kurs może się jeszcze nieco osłabić, z czym należy się liczyć.


laik: Czy bycie ministrem finansów to ciężka praca?
prof_Grzegorz_Kołodko: Nadzwyczaj. Ale przez jedną minutę na miesiąc bywa przyjemna. Rzecz w tym, że trzeba pracować po 20 godz. dziennie 7 dni w tygodniu. Ale warto.

magda: Czy naprawdę jest Pan przekonany, że wprowadzenie podatku giełdowego nie podetnie młodej jeszcze polskiej giełdy. Węgrzy bardzo szybko zrezygnowali z tego podatku.
prof_Grzegorz_Kołodko: Tak, naprawdę jestem o tym przekonany i nie mam wątpliwości, że jeśli nasz internatua zarobi na giełdzie kolejne 10 tys. zł, na przykład, i przyjdzie mu zapłacić z tego powodu 2 tys. zł ,do naszej wspólnej kasy - także po to, aby gospodarka mogła się rozwijać, a wraz z nią rozkwitać mogła giełda - to dalej będzie silnie motywowany do zostawania na rynku kapitałowym.

bodnar: Czy pieniądze z podatku katastralnego trafią do gmin czy do budżetu państwa bezpośrednio?
prof_Grzegorz_Kołodko: Do budżetów gmin.


hehehe: Czy oczekuje Pan dziś na obniżkę stóp procentowych i jakiej wysokości byłaby pożądana dla poskich przedsiębiorców?
prof_Grzegorz_Kołodko: W jak największej, co niestety nie nastąpi.

sceptyk: Czy zamierza Pan wystartować w maratonie, organizowanym również w Polsce?
prof_Grzegorz_Kołodko: Tak. Raz w roku startuję w jednym z naszych maratonów - dwa lata temu w Toruniu, rok temu w Krakowie, a w czwartym kwartale tego roku gdzieś w Polsce. Ale traktuję to tak osobiście, także swój najbliższy maraton, że nikomu o tym nie mówię zawczasu.

DAXior: Czy możliwe jest obniżenie VAT-u z 22% na np. 15%,, przecież jesteśmy jednym z krajów o najwyższej stopie podatkowej VAT?
prof_Grzegorz_Kołodko: W sposób oczywisty jest to niemożliwe, ponieważ z czegoś trzeba finansować Państwo, inwestycje w kapitał ludzki, nakłady na rozwój infrastruktury, wydatki socjalne. Obniżenie VAT-u wymagałoby podniesienia podatków bezpośrednich - PIT-u i CIT-u - a to byłby zły kierunek.

Pawlo: Kiedy i czy można się spodziewać obniżenia kosztów zatrudnienia pracownika, co zmniejszyłoby bezrobocie?
prof_Grzegorz_Kołodko: Jest trochę odwrotnie, występuje bowiem związek pomiędzy poziomem bezrobocia a kosztami pracy. Otóż, im niższe będzie bezrobocie - a temu służy nasza polityka (bezrobocie już zaczynie spadać) - tym mniejsze muszą być wydatki na przeciwdziałanie jemu...
prof_Grzegorz_Kołodko: A w konsekwencji mniejsze obciążenia przedsiębiorców z tego tytułu. Uporządkowanie także przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej sfery przyznawania rent inwalidzkich, troska o gospodarność w ramach Funduszu Pracy, wsparcia dla osób niepełnosprawnych i systemu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, to także sposoby na pewne zmniejszanie kosztów pracy.

ala: Czy jest realne przygotowanie PNFR, w ciągu miesiąca, w takim kształcie, by był on

do zaakceptowania przez cały gabinet?
prof_Grzegorz_Kołodko: Staram się, aby tak się stało, co oznacza, że jest to realne.

jogi: Czy nie obawia się Pan, Panie Premierze, że wysokie koszty integracji z UE, przedstawione w Programie, zniechęcą Polaków do poparcia naszego wejścia do UE?
prof_Grzegorz_Kołodko: Bynajmniej, ponieważ koszty, jakie trzeba byłoby zapłacić w przypadku nie wejścia do Unii Europejskiej, byłyby wielokrotnie większe. Może Polacy kiedyś w przeszłości popełniali błędy, trudno jednakże wyobrazić sobie, aby teraz - mając taką historyczną szansę - palnęli tak wielkie głupstwo i zrezygnowali z tej szansy. Członkostwo Polski w UE w dłuższym okresie przyspieszy tempo wzrostu PKB - a w ślad za tym standard życia Polaków - o około 1,5 %.

gucci: Czy kiedykolwiek inwestował Pan na Giełdzie Papierów Wartościowych?
prof_Grzegorz_Kołodko: Tak. Kiedyś, krótko jak miałem trochę oszczędności.

Lukasz: Czy podatek od osób prawnych w wysokości 27% nie jest za duży?
prof_Grzegorz_Kołodko: Jest jednym z najniższych na świecie. Przedwczoraj byłem w Finlandii - na której pozytywny przykład - nota bene - często się u nas powołuje - w której jest on wyższy. O ile w sumie podatek od osób prawnych, tj. CIT oraz dywidenda, licząc w sumie, wynoszą 38,8% od dochodu przedsiębiorcy, to przeciętnie w OECD wskaźnik ten jest o dokładnie 10 pkt wyższy i wynosi 48,8%. Przypomnijmy, że to z mojej inicjatywy obniżono CIT, wpierw z 40 do 32%, potem poprzedni Parlament dołożył do tej redukcji kolejne 4 pkt., a teraz, my jeszcze 1.
prof_Grzegorz_Kołodko: W PNFRP proponujemy dalszą redukcję do 24% - w wypadku wyeliminowania wszystkich ulg i zwolnień - oraz możliwość zmniejszenia tej stawki nawet do 20% przez samorządne województwa. Pomimo to nie obserwujemy w ostatnich latach boomu inwestycyjnego, ponieważ ekspansję w tym zakresie hamują ewidencje, przestrzelone stopy procentowe, o czym wiedzą już wszyscy, a także niedostateczny popyt efektywny w wyniku szkodliwego przechłodzenia koniunktury w latach poprzednich....
prof_Grzegorz_Kołodko: Teraz udaje nam się te niekorzystne tendencje już odwracać. Produkcja przemysłowa w I kw. tego roku rośnie o ponad 4%, PKB o blisko 2,5%, a inwestycje zaczynają ponownie wzrastać. Rzecz zatem nie w jeszcze dalszym obniżaniu CIT-u, ale w redukcji realnych stóp procentowych, które nadal są najwyższe w Europie, hamując możliwe do osiągnięcia tempo wzrostu.


laik: Czy wskutek wprowadzenia Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej wzrosną obciążenia podatkowe? Z mediów dowiadujemy się, że tak...
prof_Grzegorz_Kołodko: Nie. Nie wzrosną. A jeśli tak twierdzą niektóre z mediów, to albo się mylą, albo kłamią. Co proponujemy teraz już naprawdę każdy może przeczytać w naszym portalu internetowym. Czytajcie więc Państwo!

wiciu: Jak Pan uważa kiedy Polska wejdzie do strefy Euro i co Pan robi w tym kierunku, według mnie problem ryzyka kursowego jest jednym z najpoważniejszych?
prof_Grzegorz_Kołodko: Najtrudniejszą sprawą jest spełnienie kryterium fiskalnego, czyli sprowadzenie deficytu budżetu Państwa poniżej 3% PKB - zgodnie z kryteriami z Maastricht. Obecnie deficyt ten - liczony metodą tzw. ESA 95, tj. European System of Acconting 1995, ...
prof_Grzegorz_Kołodko: wynosi 3,9% (liczony naszymi metodami 4,8%). Jest szansa - w przypadku realizacji PNFRP i prawidłowej polityki pieniężnej niezależnego NBP - spełnienia tego kryterium już w roku 2006. Jeśli tak się stanie, wówczas możliwe byłoby wprowadzenie Euro w roku 2007. Wymagać to jeszcze będzie porozumienia z UE co do wysokości kursu, według którego wejdziemy do obszaru Euro...
prof_Grzegorz_Kołodko: Na marginesie nadal uważam, że taki kurs - gwarantujący konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i długotrwałą równowagę zewnętrzną - oscyluje wokół 4,35 zł za Euro. Sugerowałem to w maju ub.r. i skądinąd akurat tak mniej więcej kurs ten kształtuje się w ostatnich dniach. I dobrze.


wit: Na ile % ocenia Pan prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu finansowego w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat przy ciągle rosnącym stosunku emerytów do pracujących
prof_Grzegorz_Kołodko: Jeśli Program, który proponuję, będzie zrealizowany, prawdopodobieństwo kryzysu na modłę argentyńską będzie bliskie zeru. Jeśli zaś program ten miałby być storpedowany, to już teraz radzę, aby każdy wnikliwie odnotował, kto go torpeduje, gdyż to właśnie ci, którzy tak czynią, za taki kryzys będą ponosić odpowiedzialność.

Kondor: Czy PNFR musiałby być wprowadzony w życie nawet gdybyśmy nie wchodzili do Unii?
prof_Grzegorz_Kołodko: Tak. Bezsprzecznie tak.

adsz73: Czy nie można obniżyć akcyzy na paliwa ? (obniżka akcyzy na alkohol się sprawdziła) - przecież wtedy koszty wszystkich firm byłyby niższe, większe wpływy z CIT i VAT, mniejsze bezrobocie.
prof_Grzegorz_Kołodko: Nie. Wpływy do budżetu byłyby niższe. Natomiast rozważyć trzeba - i to pilnie - ujednolicenie akcyzy na olej napędowy i opałowy.

ewa: Czy w ciągu 5lat  Polacy będą nosić w portfelach euro, zamiast złotego?
prof_Grzegorz_Kołodko: Tak sądzę.

Matylda: Czy wojna w Iraku wpłynie na nasz rynek finansowy?
prof_Grzegorz_Kołodko: Mam nadzieję, że nie, bo co rynek miał do odreagowania w tym zakresie, zaantycypował już wcześniej. Teraz rynek czeka na sprawną realizację PNFR, a także na stosowne decyzje NBP.

pawel: W jakim stopniu według Pana Polska będzie w stanie wykorzystać fundusze Unijne? Prosiłbym o optymistyczną i pesymistyczną prognozę?
prof_Grzegorz_Kołodko: Pesymistyczna - niezgodna z moimi działaniami i naturą - to taka, że mniej z UE uzyskamy z tytułu transferów do rolnictwa, funduszy strukturalnych i spójności, niż do UE wpłacimy...
prof_Grzegorz_Kołodko: Optymistyczna - a nad jej urzeczywistnieniem pracuję - to absorbcja funduszy z Unii, rzędu 50 do 60 mld zł, w latach 2004-06, podczas, gdy w tym samym czasie wpłacimy do naszego unijnego budżetu 31 mld zł.


jogi: Co jest Pana zdaniem główną przeszkodą, z powodu której napływa do Polski coraz mniej inwestycji bezpośrednich? Jeszcze nie tak dawno były to miliardy...
prof_Grzegorz_Kołodko: Przede wszystkim utracenie impetu rozwojowego i niska dynamika wzrostu produkcji w ostatnich latach, co zostało spowodowane szkodliwym przechłodzeniem koniunktury gospodarczej...
prof_Grzegorz_Kołodko: Pewien wpływ ma także spowolnienie procesów prywatyzacyjnych, co skądinąd w tej fazie transformacji jest po części zrozumiałe, ponieważ w ślad za postępem prywatyzacji coraz mniej pozostaje do sprzedania...
prof_Grzegorz_Kołodko: Cieszy jednak to, że te negatywne tendencje ostatnich lat ulegają sukcesywnie odwróceniu i ponownie widać narastające zainteresowanie zagranicznych inwestorów lokowaniem ich projektów w Polsce. Postępująca konwergencja instytucjonalna i realna, wynikająca z integracji z UE, a także rozkręcanie popytu wewnętrznego w sposób bezinflacyjny - a na tym polega nowa, obecnie realizowana strategia rozwoju - ...
prof_Grzegorz_Kołodko: pociąga za sobą coraz większe zainteresowanie inwestorów nie tylko z UE, ale także z innych części globalnej gospodarki.


moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania...


bezrobotny: Właśnie RPP obniżyła stopy o 0,25%, czy jest Pan zadowolony z jej decyzji?
prof_Grzegorz_Kołodko: Wiedziałem, że tak będzie. Zresztą oczekiwał tego rynek, a RPP lubi czynić to, co on sugeruje. I powiedziałem pół godziny temu, że nie spodziewam się aby ta redukcja była znacząca - i nie oczekuję tego również w najbliższych miesiącach - choć, jak wiemy, uzasadnienia do dalszego głębszego cięcia są oczywiste.

podatnik: Czy złożył już Pan PIT za rok ubiegły rok. Miał pan dopłatę czy zwrot?
prof_Grzegorz_Kołodko: Nie, jeszcze nie. Jak zawsze dopłacam, a to dlatego, że część moich dochodów bierze się z honorariów autorskich, a sporo w ubiegłym roku, między innymi, publikowałem na całym świecie. Rozliczę się w kwietniu.

witalis: Czy uda się uchwalić w Sejmie PNFR? Jak Pan zamierza przekonać posłów do swojej propozycji?
prof_Grzegorz_Kołodko: Przede wszystkim argumentacją ekonomiczną. Zaiste trudno sobie wyobrazić, aby górę mogła wziąć krótkowzroczność, nieroztropność, brak pragmatyzmu czy wręcz poczucia odpowiedzialności za losy Rzeczypospolitej. ...
prof_Grzegorz_Kołodko: Ale ważne jest i to, że wszyscy Parlamentarzyści - posłowie i senatorowie - muszą wiedzieć, że nie przyjęcie tych propozycji może tylko zaszkodzić polskiej gospodarce. To jest ciekawe, że jeśli ktoś - mam nadzieję że tak nie jest - spekuluje w ten oto sposób, iż utrącenie tego programu wzmocni jego, czy ich, pozycję polityczną, poprzez osłabienie pozycji politycznej obecnego Rządu i jego zaplecza politycznego, sam pod sobą kopie dołek...
prof_Grzegorz_Kołodko: Partie, które obecnie są w opozycji, jeśli myślą po prostu rozsądnie o tym, że mogą w przyszłości sprawować władzę - w takiej czy innej koalicji, bo mało prawdopodobne jest, aby samodzielnie - muszą, MUSZĄ!, widzieć przyszłość w taki sposób, że będą potrafiły sobie poradzić z wyzwaniami, jakie będą wtedy stały przed polskimi finansami publicznymi, naszą gospodarką, społeczeństwem i Państwem...
prof_Grzegorz_Kołodko: Jeśli wobec tego ktoś nawet nie chce tego programu poprzeć, ponieważ jest to "ich" program, to musi sobie zdawać sprawę, że nawet gdyby doszedł do władzy wskutek niepowodzenia w realizacji tego programu, będzie musiał podjąć dużo trudniejsze wyzwanie...
prof_Grzegorz_Kołodko: Dlatego też sądzę, że zdrowy rozsądek i pragmatyzm - przy poszanowaniu wszystkich różnic programowych, politycznych, ideologicznych - weźmie górę i uda się w Parlamencie stworzyć roboczy koncensus wpierw wokół założeń, a potem wokół realizacji Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. Wyborcy patrzą.


moderator: Dziękujemy za udział w czacie.