Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 17 kwietnia 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

mixx: Czy zawsze chciał Pan być ekonomistą, czy też miał Pan inny pomysł na swoje życie?
prof_Grzegorz_Kolodko: NIe, dopiero w klasie maturalnej przyszło mi to do głowy. Wcześniej chciałem być archeologiem, potem psychologiem, ale zawsze podróżnikiem. No i pordóżuję. Wczoraj byłem w Atenach, a jeszcze dzisiaj wieczorem będę w Krakowie.

 

skywalker: Jak Pan odbiera chamskie głosy z sali w Sejmie podczas swoich wystąpień?
prof_Grzegorz_Kolodko: Z największą przykrością.

 

BODO: Dlaczego w Rosji PKB rośnie w tempie ponad 6 % a w Polsce niewiele ponad 2 % ?
prof_Grzegorz_Kolodko: Między innymi dlatego, że inaczej przebiega proces dostosowań w gospodarce rosyjskiej i polskiej podczas ostatnich kilkunastu lat. Kiedy bowiem w Polsce podczas realizacji Strategii dla Polski w latach 1994-97 PKB zwiększył się aż o 20%, rosnąc średnio rocznie o 6,4%, to w Rosji spadał on bezwzględnie przez wszystkie te lata...
prof_Grzegorz_Kolodko: Być może, że już za 2 lata ponownie tempo wzrostu w Polsce będzie wyższe niż w Rosji. Cieszę się jednak z szybkiego tempa wzrostu w Rosji, także z tego powodu, iż zwiększa to możliwość wzrostu eksportu z Polski.

 

lekre: Kiedy poznamy koszty i korzyści płynące z wdroźenia PNFP. Wymierne, w złotych.
prof_Grzegorz_Kolodko: Jest to Program długofalowy i jego skutki pojawiać się będą sukcesywnie poprzez przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego. Już w roku przyszłym tempo to powinno być ponad trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym, sięgając w IV kw. 2004 5%. I to będzie także następstwo wdrażania Programu. Z czasem to się będzie także przekładało na kondycję finansową przedsiębiorców, jak również zasobność naszych kieszeni...
prof_Grzegorz_Kolodko: W sumie bowiem do dyspozycji podmiotów gospodarczych - zarówno firm jak i ludnosci - dzięki wdrożeniu Programy Naprawy środków będzie więcej.

 

lekre: Jak MF zamierza przekonać RPP do podzielenia się rezerwą rewaluacyjną? Zostanie po prostu zapisana jako wpłata z zysku NBP w przyszłorocznym budżecie?
prof_Grzegorz_Kolodko: Sądzę, że w końcu górę wezmą racjonalne argumentuy merytoryczne, które konsekwentnie powtarzam. Zarówno z makroekonmicznego punktu widzneia, jak i patrząc od strony formalno-prawnej jest to posunięcie i potrzebne, i uzasadnione. RPP - miejmy nadzieję - z czasem argumenty te będzie musiała podzielić.

 

smurf: Panie Premierze, czy był Pan wzruszony w czasie ceremonii podpisywania traktatu w Atenach?
prof_Grzegorz_Kolodko: Mniej niż w Kopenhadze, kiedy tam zwieńczyliśmy dzieło, kończąc pozytywnie trudne i skomplikowane negocjacje. Moment wszakże podpisania przez Premiera Rządu RP traktatu akcesyjnego do UE na pewno jest jednym z najważniejszych. Głównie jednak - bo taką mam już naturę - zastanawiałem się w tej chwili nad przyszłością i widzę ją jeszcze bardziej optymistycznie niż przedwczoraj.

 

bogdan: czy mogłby Pan ocenić dotychczasowe wyniki konsultacji społecznych nad reformą finansow publicznych. kto jest za a kto przeciw?
prof_Grzegorz_Kolodko: W zasadzie wszyscy są "za". W zasadzie. Najardziej zdecydowanie nasze zamysły popierają samorządy, ale także silne wsparcie płynie ze strony przedsiębiorców. Nie ma jednego środkowiska, które opowiadałoby się przeciwko temu programowi, ale nie ma także i takiego, które nie proponowałoby pewnych korekt, uzupełnień, klaryfikacji. Dlatego też dokument, który w końcu meisiąca przekażę Rządowi uwzględni wnioski płynące z tych konsultacji, a cieszy to, że wiele sugestii swoją konstruktywnością i pragmatyzmem...
prof_Grzegorz_Kolodko: wzbogaca nasza Program. Nasz, bo wskutek tych debat, dyskusji, uzgodnień, sporów Program staje się coraz bardziej uspołeczniony i narodowy.

 

JurekE: Czy w badaniach empirycznych można znaleźć przekonywujące argumenty na potwierdzenie silnego związku pomiędzy stopniem niezależności banku centralnego a długoterminowym tempem wzrostu gospodarczego ? jeżeli nie to może bank centralny nie musi być niezależny ?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie można znaleźć takiej korelacji, natomaist wyraźnie widać pozytywną korelację pomiędzy stopniem niezależności banku centralnego a wysokością stopy inflacji. Co wazniejsze wszakże, są banki centralne, - które - korzystając ze swej niezależności od rządów - potrafią tak stabilizować pieniądz, aby sprzyjało to utrzymywaniu wysokiej koniunktury gospodarczej. Innymi słowy, ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... obniżając inflację i utrzymując jej stopę na możliwie jak najniższym poziomie nie tłumią one nadmiernie popytu efektywnego i, tym samym, niewyhamowywują potencjalnego tempa wzrostu i nie zwiększają armii bezrobotnych. I od takich banków centralnych sporo jeszcze nauczyć musi się nasz niezależny bank centralny - NBP.

 

olenka: czy w święta wielkanocne dopocznie Pan od codziennego biegania?
prof_Grzegorz_Kolodko: Ani trochę! Ten tydziem mam w ogóle niebywały, w niedzielę bowiem biegałem w Waszyngtonie (przy okazji wiosennego szczytu MFW i BŚ), potem na obrzeżu Warszawy, wczoraj nad brzegiej Morza Egejskiego w Atenach, jutro rano na Starówce Krakowskiej, a w sobotę w Moskwie. Tam bowiem mam wykład i spotkania w sobotę oraz oficjalne, robocze rozmowy - m.in. z Ministrem Finansów ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... i Prezesem Banku Centralnego w poniedziałek. A biegam codziennie, bez względu na to, gdzie jestem.

 

waldy: Czy podczas szczytu w Atenach miał Pan okazję zaprezentować założenia PNFR swoim unijnym rozmówcom?
prof_Grzegorz_Kolodko: Bardzo pokrótce, ale wypytywał mnie o to premier Irlandii Arhen oraz premier Szwecji - skądinąd minister finansów w tym czasie, kiedy poprzednio pełniłem obecne stanowisko - Goran Person. Dyskutowaliśmy też o tym z Gunterem Verhougenem, który wczoraj miał swój wielki dizeń, a który w przyszłym tygodniu odwiedzi znowu Polskę...
prof_Grzegorz_Kolodko: Rozmawiałem też o tym ze starym kolegą, onegdajszym ministrem finansów wpierw Czechosłowacji, a potem Czech, obecnym Prezydentem Vaclavem Klausem. Odpowiadałem tgakże na związane z tym Programem pytania dziennikarzy na konferencji prasowej.

 

Tubisie: Jakie jest Panskie zdanie na temat wypowiedzi o malo socjalnym charakterze Pana reform, podczas gdy zasiada Pan w rzadzie o rzekomo socjaldemokratycznym charakterze?
prof_Grzegorz_Kolodko: Moje reformy są bardziej wrażliwe na społeczny wymiar procesów rozwoju niż hasła głoszone przez wielu innych polityków. Podchodze do kwestii społecznych wszakże w sposób bardzo odpowiedzialny - tylko to jest naprawdę społeczne, co jest możliwe do sfinansowania. Przyjąć wobec tego mogę zarzut, że w moim Programie, mojej polityce, moich działaniach nie jestem dostatecznie populistyczny, natomiast z pewnością jestem zarazem, i na to "zarazem" kłaśc trzeba akcent - pragmatyczny i wrażliwy społecznie.

 

garnitur: Prezydent Aleksander Kwaśniewski chwalił dziś pana twardą postawą w Atenach odnośnie gwarancji dla naszych spraw finansowych w UE. Czy mógłby pan przybliżyć o co konkretnie chodziło?
prof_Grzegorz_Kolodko: Pan Prezydent miał na myśli - i słusznie - troskę i odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniej dyscypliny finansowej i skuteczną realizację Programu Naprawy Finansów RP po to, abyśmy od poczatku członkostwa w UE mieli jak największa zdolnosć do absorpcji funduszy strukturalnych i spójności. Innymi słowy, chodzi o to, aby z Unii uzyskać możliwie jak największe transfery i wykorzystać je na dofinansownaie rozwoju naszej gospodarki...
prof_Grzegorz_Kolodko: Prezydent także popiera moje dążenia do tego, aby w miarę możliwosci spełnić wszystkie kryteria konwergencji walutowej i móc wprowadzić Euro do Polski w roku 2007. Gdy wspominaliśmy historyczne dni - ten sprzed 14 lat, kiedy to zwieńczone zostały obrady Okrągłego Stołu, i ten sprzed 7 lat, kiedy to w Paryżu podpisałem akt przystapienia Polskij do OECD - zastanawialiśmy się, co będziemy podpisywać za 7 lat...
prof_Grzegorz_Kolodko: I doszliśmy do wniosku, ze pewnie nic już tak ważnego nie będziemy podpoisywać, ale dużo szybciej - bo już za 3 lata i 9 miesięcy - powinniśmy wprowadzić Polskę do obszaru Euro, i w tym kierunku warto zmierzać.

 

bernard: Czy pana zadaniem dziennikarze muszą w Atenach pytać rząd o sprawę Rywina i Irak. Największy nasz sukces od czasów Zjazdu Gnieźnieńskiego w stosunkach z Zachodem potrafili zamienić na aferę korupcyjną. Współczuję panu, że musi pan odpowiadać na pytania takich elementów? Ale po angielsku dobrze pan odpowiedział, aż Miller siedzący obok pana zachwycił sie, że tak w Polsce jest super.
prof_Grzegorz_Kolodko: Cóż, nie powinni pytać, ale pytają i będą pytać. Szkoda, bo jest tak wiele trudnych i ciekawych pytań, na które warto odpowiedzieć, a które w ogóle nie padają.

 

liniowiec: Wesołych Świąt, Panie Premierze!
prof_Grzegorz_Kolodko: I nawzajem!

 

kanonier: Minister Kwaśniak na wtorkowym czacie mówił że nigy nie skoczy na bungee? Czy Pan się odważy/ł?
prof_Grzegorz_Kolodko: Już skakałem. Z córkami. I jak trzeba - to jeszcze nie raz skoczę. Skakałem też kiedyś ze swoimi córkami z kilkunastometrowej skały do wody.

 

martinezo: Jakie wymagania musi spełnić kandydat na męża dla Pana córki? Czy może być liberałem?
prof_Grzegorz_Kolodko: Może być, byleby tylko nie ekonomistą. A w ogóle to proszę nie zadawać mi takich pytań, bo moje córki - pomimo że są już duże - są dla mnie wciąż małe.

 

lekre: Czym różni się wykorzystanie rezerwy rewaluacyjnej od dodruku pustego pieniądza?
prof_Grzegorz_Kolodko: Tym, że można z tego zasobu finansowego skorzystać w taki sposób, że utworzony zeń strumień finansowy wypłynie z kraju, np. na sfinansowanie części składki członkowskiej Polski do UE lub obsługę części kosztów długu zagranicznego i wówczas pieniądz ten nie trafiłby na rynek wewnętrzny. Zresztą z poglądem takim zgadzają się nawet niektórzy z członków RPP i Wiceprezes NBP, podkreślając tylko to, że byłaby to operacja jednorazowa, a nie strukturalna. I z tym się zgadzam. Zresztą od początku tak właśnie ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...formułuje to Program Naprawy Finansów RP. Mam nadzieję, że rokuje to dobrze w kwestii porozumienia w tej sprawie pomiędzy Rządem a NBP, a teraz już nawet szerzej - także Komisją Finansów Publicznych Sejmu RP a niezależnym bankiem centralnym.

 

krzysiu: Panie Profesorze czy złotówka w najbliższych tygodniach nadal będzie słabnąć?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie udzielam porad finansowych podczas czatów w MF... A tak na serio - kurs będzie się wahać, podobnie jak ma to miejsce od pewnego czasu. I im bliżej w odnieseniu do Euro w pobliżu 4,35, tym lepiej, bo sprzyja to wzrostowi eksportu, produkcji, zatrudnienia. Już to odczuwamy - produkcja rośnie coraz szybciej i bezrobocie spada, a inflacja utrzymuje się narekordowo niskim poziomie.

 

dealer: Od wielu lat interesuje sie Pan problemami globalizacji. Jakie sa Pana zdaniem najwieksze zagrożenia związane z tym procesem?
prof_Grzegorz_Kolodko: Narastanie nierówności zarówno w skali świata, jak i w poszczególnych regionach i krajach. Na sobotnio-niedzielnym szczycie MFW i BŚ także o tym dyskutowaliśmy. Parę godzin potem - gdy już byłem ubrany na sportowo - nieopodal zawiązywała się demonstracja przeciwników globalizacji i tych dwu organizacji, które najczęściej traktowane są jako jej emanacja...
prof_Grzegorz_Kolodko: Przyglądałem się demonstrującym, a potem - gdy ruszyli w kierunku Banku Światowego i MFW - włączyłem się do tej grupy i , idąc jakiś czas razem z nimi, dokładnie przysłuchiwałem się skandowanym hasłom i czytałem niesione emblematy. Zastanawiałem się wtedy, kto tak naprawdę bardziej chce pomóc biednym - MFW i BŚ poprzez swoją działalność, czy też antyglobaliści poprzez swoje żądania, ale także w wielu przypadkach skuteczne działania (np. OXFAM, Jubilee 2000, Greenpeace)...
prof_Grzegorz_Kolodko: Najlepiej także i w tym przypadku rozmawiać, racji absolutnej bowiem nie ma ani Bank Światowy, ani jego przeciwnicy. Natomiast BŚ i MFW konsekwentnie radzę - podobnie jak rządom i elitom państw bogatych - aby nie lekceważyli protestów tych, którzy wypowiadają się w imieniu biednych, nawet jeśli czasami naprawdę niewiele rozumieją z ekonomii. Globalizacja stwarza więcej szans niż zagrozeń, ale trzeba znaleźć sposób na lepszą koordynację działań na skalę światową w odniesieniu do przeciwdziałania ubóstwa i...
prof_Grzegorz_Kolodko: hamownaia narastania zróżnicownaia materialnego i społecznego. MFW i BŚ nie potrafią sobie z tym poradzić. Sądzę, że także dlatego, że wciąż niedostatecznie silnie pragną tego państwa najbogatsze G-7. Ale wrzeszczenie na ulicy też tu niewiele pomaga.

 

se: Kiedy i jak Pan zarobił pierwsze pieniądze i na co je Pan wydał?
prof_Grzegorz_Kolodko: Byłem niewykwalifikowanym robotnikiem budowlanym przez rok, budując tunel pod dworcem głównym w Gdańsku. Co zarabiałem, to wydawałem na książki, bilety do kina i do Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz na pociąg do Warszawy, aby odwiedzać siostrę, która już studiowała na UW. Co zostało, to przywiozłem z sobą jak sam rozpoczęłem studia w SGPiS (obecna SGH). Ale Warszawa tak mi raz jeszcze zaimponowała, że starczyło tylko na kilka dni...

 

Moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania.

 

Fuzzle: Czy wzrost cen w krajach, w ktorych wprowadzono euro jest naturalna konsekwendcja zmiany waluty, czy bylo to spowodowane - ogolnie to nazywajac - sytuacja miedzynarodowa? Czy nas takze czeka wzrost cen po wejsciu do strefy ewuro?
prof_Grzegorz_Kolodko: Z powodu wejścia do Euro ceny nie tyle rosną, co się zaokrąglają. Gdyby Euro wprowadzić dzisiaj w Polsce, to za coś co kosztuje właśnie w tej minucie (1 Euro = 4,2767) 4,25 zł sprzedawca, być może, zażądałby 1 Euro, a więc zapłacilibyśmy za to o ponad 2 grosze więcej. Ale mogą wystapić także przypadki odwrotne - np. za towar, który kosztuje 429 zł sprzedawca mógłby zażyczyć sobie dokładnie 100 Euro...
prof_Grzegorz_Kolodko: I wypadkową takich właśnie dostosowań - raz w górę, raz w dół - może być, ale wcale nie musi, pewien dodatkowy, na bardzo znikomą skalę, impuls inflacyjny. Nie należy zatem go wyolbrzymiać. A ponadto - gwoli rzetelności - trzeba pamiętać, że podobne dostosowania wystąpią w odniesineiu do płac. Jeśli ktoś bowiem zarabia 2.133 zł teraz, a za chwilę wprowadzamy Euro, to jego pracodawca może zaokrąglić w górę tę płacę do 500 Euro itp. LIczy się wobec tego saldo wszystkich tych dostosowań, ale także dalej ,,,
prof_Grzegorz_Kolodko: idących zmian strukturalnych, które będą odzwierciedlały relatywną konkurencyjność naszej produkcji i wydajności pracy w konfrontacji z innymi regionami UE. W rezultacie płace realne będą rosły szybciej i w dłuższej perspektywie ukształtują się na wyższym relatywnie poziomie, niż miałoby to miejsce w alternatywnej sytuacji pozostawania poza UE. Łatwo to prześledzić na przykładzie doświadczeń podczas poprzednich dekad choćby w Grecji, w której przez chwilę - ale za to jaką ! - byłem wczoraj.

 

test: skad wziela sie u Pana fascynacja internetem i czy jest powszechna wsrod innych politykow?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie sądzę, gdyż niektórzy nawet nie podają mi adresów. Ale są i tacy, którzy są autentycznymi internautami i potrafią posługiwać się tym narzędziem, jakże znakomicie poprawiającym wydajnosć pracy. U mnie wzięło się to stąd, że skomputeryzowałem się "personalnie" bardzo wcześnie - pierwszy IBM PC Portable kupiłem już w 1985 r. I od tego czasu zawsze pracuję z komputerem i w sposób zupełnie naturalny zacząłem korzystać z internetu, gdy tylko to nowe "koło" zostało upowszechnione...

 

maryjan: Gdzie planuje Pan następny Maraton? I czy wystartuje Pan w warszawskim?
prof_Grzegorz_Kolodko: W tym roku nie. Najbliższy maraton biegnę jeszcze w tym kwartale w pięknym europejskim mieście z numerem startowym 797. A potem jeszcze dwa w tym roku. Państwo też biegajcie. Jeśli nie od razu maraton, to przynajmniej ciągle do przodu! Czego wszystkim w świątecznej atmosferze serdecznie życzę. Wesołych Świąt i dalej biegnijmy do przodu!
prof_Grzegorz_Kolodko: Dziękuję za czat.