Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 9 kwietnia 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

moderator: Witamy Państwa na czacie z Wicepremierem prof. Grzegorzem Kołodką. Zapraszamy do zadawania pytań.


luki: Czy mają sens spotkania z partnerami spolecznymi np. zwiazki zawodowe gdy w samym rządzie brak jednomyślności co do PNFR?


prof_Grzegorz_Kolodko: Rząd kierunkowo przyjął Program Naprawy Finansów RZeczypospolitej,. natomiast dyskusje co do szczegłowych rozwiązań nadal trwają - i to jest zrozumiałe i oczywiste. Co zaś do partnerów społecznych to warto i trzeba rozmawiać, gdyż pomaga to w dopracowaniu Programu i znalezieniu porozumienia w tych sprawach, gdzie nadal występują istotne różnice zdań. Biorą się one zresztą nie tylko z różnic poglądów, ale przede wszystkim z odmiennych interesów...
prof_Grzegorz_Kolodko: Właśnie wróciłem z posiedzenia Komisji Trójstronnej, która także kierunkowo akceptuje ten Program, co bynajmniej nie oznacza, że nie pozostaje wciąż wiele trudnych dylematów. Im one są trudniejsze, tym - moim zdaniem - rozmawiać trzeba więcej, a nie mniej.


leon: Czy wizyta w Turcji przyniesie jakieś efekty?


prof_Grzegorz_Kolodko: Bez wątpienia tak. Olbrzymie jest zainteresowanie czołowych firm tureckich inwestycjami w naszym kraju i wzrostem eksportu na nasz rynek, ale - co jeszcze ważniejsze - w Forum Gospodarczym uczestniczyło wiele znaczących polskich firm rozpoznających rynek turecki. Ich ekspsansja oznaczać będzie rosnące u nas dochody i zatrudnienie.


mario: Czy nie obawia sie Pan Premier, ze wykorzystanie rezerwy rewaluacyjnej zwiekszy inflacje?


prof_Grzegorz_Kolodko: Nie, gdyż - z jednej strony - jestem za utrzymaniem inflacji w ryzach, a - z drugiej strony - byłloby dokładnie odwrotnie, tzn. nie sięgnięcie w obecnej sytuacji do rezerwy rewaluacyjnej musiałoby skutkować zwiększeniem deficytu budżetowego (chyba że niedobór środków zostałby skompensowany wzrostem podatków albo cięciem wydatków), a to właśnie miałoby skutki proinflacyjne.


daga: Co ma Pan do zaoferowania małym i średnim przedsiębiorstwom ?Oczywiście najbardziej licząna zmniejszenie podatków czy się nie przeliczą?


prof_Grzegorz_Kolodko: Nie, to jest nieprawda. Wmawia się także przedsiębiorcom, że najlepszym sposobem na ich "uszczęśliwienie" byłoby obniżenie podatków, natomiast w istocie najbardziej doskwiera im niedostateczny popyt efektywny, a w ślad za tym trudności w zbycie. I dlatego chcę im pomóc - chć najlepiej potrafią sobie sami pomóc - zwiększając strumień efektywnego popytu w sposób bezinflacyjny poprzez wzrost zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnych. ...
prof_Grzegorz_Kolodko: Ponadto w PNFR przewidujemy istotne ograniczenie ilości rozmaitych danin publiczno-prawnych. To wszakże, co najbardziej pomogłoby małym i średnim przedsiębiorstwom, to dalszy odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie obsługi administstracyjnej, ułatwienie uruchamiania nowych przedsięwzięć. I nad tym też pracujemy, w szczególności oczekując stosownych propozycji ze strony ministrów gospodarki, pracy i polityki społecznej, infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi, administracji i spraw wewnętrznych, a ....
prof_Grzegorz_Kolodko: ...także władz samorządowych.


Raul: Dolar sie umacnia dzieki postepom wojsk amerykanskich w Iraku. Jednak gospodarka to nie tylko kurs walut. Sa juz pierwsze echa zatrzyman planow inwestycyjnych panstw UE w Europie wschodniej. Czy nie obawia sie Pan, ze Polska straci na wojnie?


Figo: Czy Polskie przedsiebiorstwa maja szanse inwestycji w "nowym" Iraku?


prof_Grzegorz_Kolodko: Mam nadzieję, że na tym konflikcie polska gospodarka nie straci, choć nic jednoznacznie nie wskazuje, iż miałaby na nim zyskać. Być może niektóre z przedsiębiorstw czy branż odczują to w swoich portfelach zamówień, zmieniających się skądinąd różnokierunkowo, ale nie będzie to miało większego znaczenia makroekonomicznego. ...
prof_Grzegorz_Kolodko: Co zaś tyczy się kursu dolara do Euro, to akurat dzisiaj wzmacnia się dolar, ale bynajmniej nie jest to tendencją długookresową.


Babka: Doradca prezydenta USA namawial w Polsce do wprowadzenia podatku liniowego. Dlaczego wciaz pojawia sie ten temat? Czy sa jakiekolwiek pozytywne efekty takiego rozwiazania?


prof_Grzegorz_Kolodko: Niech doradca prezydenta amerykańskiego namówi amerykańskiego prezydenta do wprowadzenia takiego podatku u siebie. A wszyscy u nas raz jeszcze zastanówmy się, dlaczego inni nam to niby doradzają, a sami tego nie chcą lub nie potrafią wprowadzić. Podatek liniowy - powtórzmy - jest nieefektywny, gdyż nie sprzykja wzrostowi skłonności do oszczędzania, a nade wszystko jest niesprawiedliwy, oznaczałby bowiem w polskich warunkach wzrost obciążeń podaktowych dla co najmniej 2/3 podatników, o dochodach niższych...
prof_Grzegorz_Kolodko: i średnich, za to z zadowoleniem powitany byłby przez bardziej zamożne - w tym najbogatsze - warstwy ludności . Ich rzecznicy wobec tego wołają o podatek liniowy, a wołania te wciąż się powtarzają - zwłaszcza w mediach - gdyż zwolennicy tego rozwiązania, w trosce o własną kieszeń, liczą na to, że cały ten zgiełk może wymusić wprowadzenie tego wadliwego rozwiązania.


Anita: Które punkty Programu nie zostały zaakceptowane przez Komisje Trójstronną i wymagają dalszej dyskucji?


prof_Grzegorz_Kolodko: Nie ma takich punktów, na tomiast jest kilka, gdzie członkowie komisji trójstronnej zgłaszają zupełnie przeciwstawne postulaty, nawzajem się wykluczające. W takiej sytuacji dalej trzeba powtarzać nasze argumenty i starać się zbliżyć stanowiska...
prof_Grzegorz_Kolodko: Te skrajne rozbieżności - np. co do ograniczania niektórych wydatków socjalnych - interpretuję zresztą jako dowód, że nasze propozycje są właściwie wypośrodkowane. Ale rozmawiany dalej.


mario: Czy proponowany w PNRF zakres ustalania stawek podatkowych prze wojewodztwa samorzadowe jest zbyt maly, aby wywolac podatkowa konkurencje miedzy nimi?


prof_Grzegorz_Kolodko: Nie wiadomo czy to rozwiązanie zostanie wprowadzone, gdyż np. przedsiębiorcy nie są jego zwolennikiem, opowiadając się za większą redukcją podatków w całej gospodarce. Stąd też sprawa ta nadal jest konsultowana i po dzisiejszym spotkaniu z Komisją Trójstronną będę dyskutował tę kwestię z partnerami z samorządów terytorialnych w najbliższy piątek. Natomiast gdyby była zachowana - tak jak to pierwotnie było zaproponowane - możliwość obniżenia stawki CIT-u z 24 do np. 20% przez samorząowe województwo, to...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...uważam, że byłaby to redukcja na znaczącą ekonomicznie skalę.


gryzon: Czy rację ma RPP,mówiąc że rezerwa rewaulacyjna,to tylko wirtualne środki?


prof_Grzegorz_Kolodko: Oczywiście, że nie! Czy myślicie Państwo, że gdyby były to tzw. wirtualne - a więc w domniemaniu nierzeczywiste - środki, to tak aktywnie NBP by się opierał przeciwko ich wykorzystaniu? Chodzi o prawdziwe pieniądze, o część zasobów finansowych Państwa Polskiego, którymi administruje niezależny bank centralny w interesie tegoż Państwa i jego finansów publicznych, a tym samym jego obywateli.


krzysiu: Czy nadal podtrzymuje Pan to, co jest napisane w Budżecie Stabilizacji i Rozwoju bezrobocie na zakończenie roku 18,1%?


prof_Grzegorz_Kolodko: Tak, a może nawet będzie nieco lepiej.


krzysiu: Panie Premierze pytanie z innej beczki ile trwa Pana poranny jogging?


prof_Grzegorz_Kolodko: W zależności od pogody. Wczoraj i dzisiaj przez zaspy i w zadymce, wyszło więc za każdym razem 1 godz. 16 minut. Ale jak jest piękna pogoda, to godzinę. Zawsze jednak ok. 12 km.


kolalicjant: Czy sięgnięcie do rezerwy rewaluacyjnej i tym samym dodruk pieniędzy nie wpłynie źle na inflecję?


prof_Grzegorz_Kolodko: Sięgnięcie do rezerwy rewaluacyjnej nie spowodowałoby dodatkowej emisji pieniądza - popularnie określanej jego drukowaniem - a tym samym nie wzmocniłoby presji inflacyjnej. Skądinąd takiej presji w zasadzie w ogóle teraz nie ma. Środki z rezerwy rewaluacyjnej zosatną wykorzystane na sfinansowanie części składki Polski do Unii Europejskiej i/lub spłaty części długu zagranicznego, dlatego też nie spowoduje to bezpośredniego dopływu pieniądza na rynek wewnętrzny. Z poglądem takim zgadza się Międzynarodowy...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...Fundusz Walutowy i wielu niezależnych ekspertów, w tym także doradca Prezydenta RP - profesor Witold Orłowski.


daga: czy rolnicy będą płacić podatek dochodowy.Kto na tym skorzysta


prof_Grzegorz_Kolodko: Tak, powinni płacić podatek dochodowy. Kwestią do dyskusji jest ustalenie jego konstrukcji i wprowadzenie. A skorzystają na tym także i oni, gdyż wskutek wdrożenia PNFR, a także integracji z UE, w sumie w kieszeniach rolników i w ich gospodarstwach będzie więcej środków.
krzysiu: Panie Premierze jak można spytać ile Pan przebiegł maratonów w swoim życiu?


prof_Grzegorz_Kolodko: 7 w niespełna ostatnie 2 lata i 7 w całym życiu, gdyż pierwszy przebiegłem w maju 2001 r. Ale to dosłownie biegów maratońskich, rocznie bowiem przebiegam dystans rzędu 3,5 - 4 tys. km.


Derufin: dlaczego w Polsce ma byc "7 lat tlustych" w gospodarce?


prof_Grzegorz_Kolodko: Bo na to zasługujemy. Bo niepotrzebnie w minionych 14 latach polskiej transformacji było aż tak wiele lat chudych. Bo szkoda, że tych tłustych mieliśmy tylko 4 - w okresie realizacji Strategii dla Polski 1994-97. Ale jeśli już te 7 lat tłustych nadejdzie, to nadal trzeba utrzymywać odpowiednią dietę. Także w finansach publicznych.


Kosa: Czy nie uwaza Pan, ze wprowadzenie powiatow przy zmniejszeniu liczby wojewodztw bylo rozsadnym posunieciem? Czy dzis juz wyczerpala sie formula takiego podzialu kraju, ze chce Pan zlikwidowac ten szczebel?


prof_Grzegorz_Kolodko: Nie. W Polsce w zupełnosci wystarczyłyby 2 szczeble samorządów terytorialnych. Powiaty tylko podrażają funkcjonowanie Państwa i bynajmniej nie ułatwiają świadczenia usług społecznych na rzecz obywateli. Różnie można było zorganizować podział administracyjny kraju, ale doprawdy trudno dowodzić sens istnienia szczebla powiatowego, który w śladowym stopniu jest w stanie finansować się z dochodów własnych. Dzisiaj problem poloega na tym, że te powiaty istnieją. Łatwo błędy się popełnia, trudno je likwiduje, ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... a niekiedy przychodzi z nimi żyć i wtedy trzeba maksymalnie racjonalizować działania.


Anita: Czy dostęp do tanich kredytów inwestycyjnych nie byłby lepszym czynnikiem prorozwojowym niż obniżenie podatków?


prof_Grzegorz_Kolodko: Oczywiście, że tak! To zdumiewające, że tak inteligentne pytanie jest tak rzadko stawiane! I też warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj najważniejsze dla przedsiębiorców nie jest obniżanie podatków - skądinąd jednych z niższych na świecie - ale zmniejszanie kosztów pracy i kosztów pozyskiwania pieniądza kredytowego....
prof_Grzegorz_Kolodko: Dlatego też im niższe będą stopy procentowe, tym lepiej dla przedsiębiorców, tym lepiej dla zatrudnienia, tym lepiej dla nas wszystkich. Ciekawe, że dopiero teraz kwestię tę także jednoznacznie postawili przedsiębiorcy. W stanowisku zaprezentowanym Komisji Trójstronnej domagają się oni od NBP obniżenia podstawowej stopy refinasnowej banku centralnego z obecnego wyśrubowanego poziomu 6% do wysokosci inflacji. Może warto przypomnieć, że np. w USA ta stopa jest nawet niższa niż inflacja...


mario: Czy jest Pan Premier zwolennikiem przyznania ZOZ-om zdolnosci upadlosciowej?


prof_Grzegorz_Kolodko: Kierunkowo tak.


krakus: Jakie ma Pan instrumenty finansowe, które mogą być pomocne w pozyskaniu środków na nowe projekty inwestycyjne?


prof_Grzegorz_Kolodko: Rozbudowujemy system poręczeń i gwarancji dla kredytów bankowych, przygotowujemy administrację rządową i samorządową do wnioskowania o środki strukturalne z funduszu Unii Europejskiej, Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera niektóre z form przedsiębiorczości swoimi kredytami. Nade wszystko zaś staramy się sprzyjać stabilizacji finansowej i nakręcać koniunkturę gospodarczą w sposób bezinflacyjny tak, aby rósł efektywny popyt...
prof_Grzegorz_Kolodko: W rezultacie rosło będzie zapotrzebowanie na nowe moce inwestycyjne. Dziś problem bowiem w Polsce nie tylko - a w niektórych branżach nawet nie przede wszystkim - w braku środków na inwestycje, ale w niemożności wykorzystania stworzonych dzięki wcześniejszym inwestycjom mocy wytwórczych.


krzysiu: Czy podobnie jak Prezydent RP będzie Pan jeździł po Polsce przekonując Polaków do integracji z UE?


prof_Grzegorz_Kolodko: Cały czas dyskutuję na ten temat z różnymi środowiskami w różnych miejscach Ojczyzny - niedawno na Warmii i Mazurach i w woj. dolnośląskim, wkrótce ponownie na Podkarpaciu i na Pomorzu. Argumentów co do integracji z UE nie brakuje, ale pytań też nie. Częstokroć prowadząc wykłady sam sobie je stawiam i natychmiast na nie odpowiadam...
prof_Grzegorz_Kolodko: A każda odpowiedź rodzi następne pytania. Powtórzę tylko, że wejście Polski do UE pewne problemy rozwiąże, pewne postawi w innym świetle, pewne stworzy. Dyskutować zatem na temat jak najlepszego wykorzystania naszesgo członkostwa w UE będziemy zawsze.


skopje: W konflikcie z NBP i RPP podobny jest Pan do sienkiewiczowskiego Faraona. On chciał 30 tys. talentów od egipskich kapłanów na wzmocnienie państwa, a Pan chce 30 mld zł, na to samo, ole od "Kapłana wiedzy tajemnej polskich finasów" P. Balcerowicza. NIe sądzi pan, że rezultat może być podobny?


prof_Grzegorz_Kolodko: W odróżnieniu od Faraona, nie chcę niczego dla siebie, tylko dla Rzeczypospolitej, bo o jej w końcu pieniądze chodzi. I co swoje, dostanie.


misiak: Ile osób pracuje w Pana biurze prasowym? Pytam, gdyż jestem pod wrażeniem portalu internetowego i ciekawi mnie ile potrzeba osób do prowadzenia takiego serwisu?


prof_Grzegorz_Kolodko: Przede wszystkim dużej determinacji, chęci i pracowitości. Ilu nas? chwileczkę, zaraz zapytam ... mówią mi, że 12, ale zaledwie połowa związana jest bezpośrednio z utworzeniem i funkcjonowaniem naszego portalu. I dodam jeszcze (w końcu jestem ministrem finansów ... ), że nasz portal został stworzony w sposób niezwykle oszczędny. Słyszałem, że na tej samej ulicy, w innej instytucji zajmującej się pięniędzmi, podobny portal powstaje przy nakładach ponad 20-krotnie większych...
prof_Grzegorz_Kolodko: A nasz i tańszy, i lepszy.


moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania.
kapi: Jakim samochodem jeździ Pan (chodzi mi o prywatne auto)?


prof_Grzegorz_Kolodko: Saab.


bza: Kiedy skończą się konsultacje nad PNFR i kiedy progmamem zajmie się ponownie rząd?


prof_Grzegorz_Kolodko: Jeszcze w tym miesiącu skończę pracę nad Programem, uwzględniając już wszystkie wnioski i nauki płynące z trwającego bardzo intensywnie procesu konsultacji i negocjacji. Dla ilustracji tylko powiem Państwu, że np. dzisiaj, po porannej rozmowie jak w każdą środę na antenie Polskiego Radia, spotkałem się m.in. z Prezesm PSL Panem Kalinowskim i ministrem kultury Panem Dąbrowskim. Jestem już po posiedzeniu Komisji Trójstronnej, a po południu i wieczorem mam kolejne spotkania z parlamentarnymi klubami Unii ...
prof_Grzegorz_Kolodko: Pracy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin. Ten czat też traktuję jako poważną rozmowę na ten temat. W końcu tego miesiąca Program zostanie rozesłany wszystkim ministrom i zaraz potem będzie przedmiotem debaty rządowej. Oczywiście, jego zaktualizowana i poprawiona wersja znajdzie się natychmiast na naszym portalu internetowym. O finansach publicznych dyskutuję publicznie.


kamilek: Wzrost PKB nie przenosi się bezpośrednio na spadek bezrobocia, czy ma Pan w rękawie inne narzędzia aby zapobiec wzrostowi bezrobocia?


prof_Grzegorz_Kolodko: Wiele robimy, aby ograniczać bezrobocie, ale spada ono dopiero w naszych warunkach wtedy, gdy dynamika PKB sięga 3%. I to się właśnie dzieje. Teraz bezrobocie jest już mniejsze niż miesiąc temu, a za miesiąc będzie mniejsze niż teraz. Moja uwaga skupia się przede wszystkim na przyspieszaniu tempa wzrostu, bo to jest tożsame ze zwiększaniem skali redukcji bezrobocia...
prof_Grzegorz_Kolodko: I temu także służyć ma Program Naprawy
prof_Grzegorz_Kolodko: Finansów Rzeczypospolitej. Lepiej się będą miały finanse publiczne, więcej będzie pracy, lepiej będą miały się finanse obywateli Rzeczypospolitej. Czego Państwu wszystkim już teraz życzę i zapraszam na nastepny czat, choć nie w środę za tydzień. Wtedy bowiem będę a Atenach. Miłego dnia.