Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 12 czerwca 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

Moderator: Witamy Państwa na czacie z wicepremierem, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Zapraszamy do zadawania pytań.

Jacek: Co uważa Pan za swój największy sukces w czasie pełnienia funkcji Ministra Finansów?
prof_Grzegorz_Kolodko: 3 elementy się nań składają. Po pierwsze, powrót gospodarki na ścieżkę szybkiego i zrównoważonego wzrostu, co wyraża się w tempie wzrostu produkcji przemysłowej w bieżącym kwartale w plrównaniu z II kwartałem ubr. aż o 7,1% i wzroście PKB, odpowiednio, o 2,9%. W ślad za tym bezrobocie w czerwcu jest o około 170 tys. osób niższe aniżeli 4 miesiące temu. Równocześnie na najniższym od 7 lat poziomie kształtuje się deficyt na rachunku obrotów bieżących (2,9 - 3,0% PKB) oraz rekordowo niska jest inflacja (0,5%.
prof_Grzegorz_Kolodko: ... w maju; 0,6% przeciętnie w I półroczu do pierwszego półrocza 2002). Także dobrze przebiega realizacja budżetu; po 5 miesiącach tego roku zaawansowanie wykonania deficytu jest o 5 punktów procentowych mniejsze niż to planowano. Po drugie, zwieńczone zostały sukcesem negocjacje akcesyjne do UE, w tym dotyczące kwestii finansowych i budżetowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach Traktatu Akcesyjnego z Aten. Podczas szczytu w Kopenhadze - w niektórych momentach dramatycznego - udało się, ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...niejako rzutem na taśmę, choć rozmowy na ten temat prowadziłem już wcześniej, uzyskać tzw. kompensatę budżetową, która istotnie zmniejsza nasze obciążenia na rzecz budżetu UE. Tyko w przyszłym roku zaoszczędza to polskim podatnikom ponad 2,4 mld zł. Te wszystkie osiągnięcia zyskały aprobatę w referendum narodowym. W obu szczytach - i kopenhaskim, i ateńskim - uczestniczyłem...
prof_Grzegorz_Kolodko: Po trzecie, przygotowanie i rozpoczecie wdrażania długofalowej strategii przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego w postaci Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. Po części jest on już wdrażany, niektóre z kluczowych projektów ustaw zostały przyjęte przez Rząd, następne pięć po pewnych zmianach ponownie przesyłam na RAdę Ministrów jutro i - mam nadzieję - przyjmie je ona, jak o tym zapewniał Pan Premier Miller - na najbliższym posiedzeniu...
prof_Grzegorz_Kolodko: I te trzy elementy to największe osiągnięcie mojej rocznej pracy w Rządzie RP jako Wicepremiera, Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów i Ministra Finansów. A mówiąc krótko, sprowadza się to do stworzenia przesłanek do wzmocnienia wyzwolonych tendencji wzrostowych i perspektywy integracjii z obszarem Euro już za 4 lata, w roku 2007. Mam nadzieję, że te możliwości zostaną mądrze i skutecznie wykorzystane.

 

Akacja: Jaka jest Pana kolejny szczebel w karierze zawodowej?
prof_Grzegorz_Kolodko: Od wielu już lat wspinam się nie po szczeblach, tylko staram się pokonywać kolejne przestrzenie i zobaczyć, zrozumieć, opisać - a jak trzeba, to i zmienić - co jest za horyzontem. I to jest nie kończący się proces, w odróżnieniu od wspinania się po szczeblach, które albo kiedyś się kończą, albo trzeszczą, albo się z nich spada. A tak - zawsze idzie się do przodu. I zawsze z przodu jest przestrzeń. I to jest fascynujące!

 

hilary_minc: Nie jest Pan juz ministrem finansow. Wroci Pan do dlugich wlosow?
prof_Grzegorz_Kolodko: Chciałbym, ale nie wiem, czy się uda.

 

tomek: Pozdrowienia dla profesora Grzegorza Kołodki !!!
prof_Grzegorz_Kolodko: No właśnie. Jak się profesorem jest, to się jest ! A Wicepremierem i Ministrem Finansów się bywa. I od dziś zmieniamy staropolskie przysłowie na: "do dwóch razy sztuka".

 

maskott: Dzień dobry Panie Profesorze. Co dalej z PNFR. Co dalej z Rzeczpospolitą....
prof_Grzegorz_Kolodko: PNFR musi być realizowany. W innym bowiem przypadku źle będzie z Rzeczpospolitą. Teraz możliwych jest kilka scenariuszy. Najbardziej pozytywny - i najlepiej naszej Rzeczypospolitej rokujący - to realizacja tego Programu, chociaż przy odejściu od tej nazwy, pewnych zmianach akcentów, oczywiście przejaskrawionych co do jej rzeczywistego znaczenia, ..
prof_Grzegorz_Kolodko: zrezygnowania z niektórych szczegółów (znowu, oczywiście, przy przejaskrawianiu ich wagi), dodania kilku nowych (tym razem wyolbrzymionych co do ich roli)...
prof_Grzegorz_Kolodko: Innymi słowy, realizacja jedynego istniejącego kompleksowego programu gospodarczego, tyle że już bez jego autora. Wariant inny to próba łączenia lewicowego populizmu z prawicowym liberalizmem - a, niestety, takie niebezpieczeństwo stało sie niezwykle realne, co zdumiewa - chociaż połączyć tego się nie da.
prof_Grzegorz_Kolodko: Z łączenia tych dwóch dewiacji myśli ekonomicznej na gruncie polityki gospodarczej nigdy nie może wyjść nic dobrego. To poplątanie z pomieszaniem bierze się z braku zdolności części - niestety, decyzyjnej - klasy politycznej oparcia się skrajnym, wykluczającym się nawzajem postulatom i żądaniom. Wielkie zagrożenie stąd płynące już widać...
prof_Grzegorz_Kolodko: Oto proponuje się z jednej strony działania ograniczające dochody budżetu państwa pod hasłem popierania przedsiębiorczości, a w istocie zwiększania dochodów bardziej zamożnych grup ludności. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby te dochody rosły wskutek poprawy efektywności, lepszego zarządzania, skuteczniejszej strategii korporacyjnej itd...
prof_Grzegorz_Kolodko: Natomiast przy tym podejściu mają one się wziąć w istocie z transferów w ramach systemu finansów publicznych, a zwłaszcza systemu podatkowego. Temu przecież służyć miałby słynny już koncept tzw. podatku liniowego, który miałby jeszcze bardziej wzbogacić bogatszych kosztem spauparezyowania biedniejszych. Z drugiej strony proponuje się - a zdumiewa to, że czynią to te same partie, ci sami politycy - zwiększanie wydatków z budżetu. Jest oczywiste, że może prowadzić to tylko do załamania finansów publicznych, .
prof_Grzegorz_Kolodko: ... a nie ich naprawy. Takie niebezpieczeństwo neistety istnieje. I trzeba jemu zapobiec.

 

Matylda: Co sadzi Pan o nowym ministrze finansow?
prof_Grzegorz_Kolodko: Pracowaliśmy z sobą bardzo krótko, przez kilka tygodni tuż po objęciu mego stanowiska rok temu. I tę współpracę sobie cenię. Przedtem się nie znaliśmy. Minister Finansów sprostać niebywałym wyzwaniom może tylko wtedy, kiedy ma pełne zrozumienie i poparcie Premiera, czego Panu Raczko serdecznie życzę. Minister Finansów - a jest to najważniejsze i najtrudniejsze stanowisko w Rządzie po Premierze - może dać sobie radę skutecznie tylko wtedy, kiedy inni ministrowie...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... nie rzucają mu kłód pod nogi. I tego też serdecznie Panu Raczko życzę.

 

c3po: Ogłosił Pan swój powrót do nauki. Czy w ślad za tym idą jakieś inne plany (np. wydanie nowej książki)?
prof_Grzegorz_Kolodko: Tak. Jak zawsze, będę czytał i myślał, słuchał i mówił, no i oczywiście pisał. W najbliższych miesiącach ukazuje się kilka moich książek naukowych, ale są to publikacje w językach obcych będące owocem wcześniejszych badań. Jeszcze w tym roku wychodzą moje książki m.in. po angielsku, chińsku, japońsku, ukraińsku, koreańsku, macedońsku oraz wiele artykułów naukowych. Ale przygotowuję kilka kolejnych rozpraw, m.in. o transformacji ustrojowej, o instytucjonalnych ...
prof_Grzegorz_Kolodko: aspektach globalizacji, a także myślę o studium na temat związków ekonomii i polityki. Z tego też punktu widzenia mijający rok pracy w Rządzie polskim daje niebywale wiele materiału do przemyśleń, nawet dla recydywisty... Będę także podróżował wiele po świecie, głównie wykładając i prowadząc seminaria. Teraz dopiero będę mógł skorzystać z wielu zaległych zaproszeń. No i cały czas pracuję na uczelni - znakomitej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... (www.wspiz.edu.pl). Tam wykładam, tam mam znakomitych doktorantów i asystentów, tam współpracuję ze świetnym studenckim kołem naukowym TYGRYSKI, tam wreszcie kieruję Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl). I tam mnie Państwo znajdziecie, gdziekolwiek byłbym w świecie !

 

Moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania.

 

jul: jak Pan nazwie w skrócie swoją myśl ekonomiczną?
prof_Grzegorz_Kolodko: Neoinstytucjonalna ekonomia rozwoju.

 

Padlock: Czy zamierza pan pozostać aktywnym recenzentem życia gospodarczego w Polsce?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie sądzę. W ogóle nie lubię pozycji recenzenta, a w istocie nigdy w takiej roli nie dawałem się ustawić. Natomiast bez wątpienia będę tegoż życia obserwatorem i - jeśli będzie to tylko potrzebne - zawsze włączę się do dyskusji, co czynić, aby polska gospodarka mogła rozkwitać. A może !
prof_Grzegorz_Kolodko: ... Zresztą, jak wspomniałem, już pojawiają się tego strukturalne i instytucjonalne przesłanki.

 

jul: co Pan sądzi o zarzutach, że w budżecie 2004 stosuje Pan krestywną księgowość przez dopisanie do dochodów rezerwy rewaluacyjnej i usunięcie z wydatków dofinansowania dla OFE?
prof_Grzegorz_Kolodko: To są rozwiązania poprawne metodologicznie i absolutnie racjonalne z makroekonomicznego punktu widzenia. Sami Państwo zobaczycie, że juz od przyszłego tygodnia będą tak twierdzić moi następcy, a także niektórzy dotychczasowi krytycy. Co do budżetu zaś, to Rząd przyjął już założenia co do jego proporcji na rok 2004, a także perspektywę lat 2004-07. I rygorystycznie trzeba dyscypliny wynikającej z tych założeń się trzymać. W innym bowiem przypadku nie uda się nie tylko dalej przyspieszyć tempa wzrostu, ale...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... nawet utrzymać tej dynamiki, którą już mamy.

 

Moderator: Wyjątkowo, jeszcze jedno pytanie.

 

Nacia: Za czym będzie Pan najbardziej tęsknił z MF-u?
prof_Grzegorz_Kolodko: Oczywiście, za czatem z Państwem. Trzymajcie się dzielnie !