Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 28 maja 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

Moderator: Witamy Państwa na czacie z wicepremierem, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Zapraszamy do zadawania pytań.

mmm: Na jakim etapie są rozmowy z NBP w sprawie wykorzystania rezerwy rewaluacyjnej. Co będzie jeżeli NBP bardzo zdecydowanie nie wyrazi zgody?
prof_Grzegorz_Kolodko: Budżet Państwa sięgnie do rezerwy rewaluacyjnej NBP, zwłaszcza w kontekście ocen i wniosków niezależnej komisji, która badała Sprawozdanie NBP za rok 2002, a także lata poprzednie. Sądzę zatem, że NBP w końcu pogodzi się z racjonalną argumentacją wskazującą nie tylko na ekonomiczną konieczność, ale także prawne możliwości wykrozystania części zasobów finansowych państwa polskiego. W założeniach do ustawy budżetowej na rok 2004 wpisujemy po stronie dochodów kwotę 9 mld zł z tytułu wykorzystania części...
prof_Grzegorz_Kolodko: ..rezerwy rewaluacyjnej. I tak się stanie, nie wyobrażam bowiem sobie - i jestem przekonany, że nie wyobraża sobie tego także polskie społeczeństwo - aby bank centralny Polski mógł utrudniać realizację polityki fnansowej, która interesom tejże Polski służy.

logos: po co pojechał Pan do Watykanu?
prof_Grzegorz_Kolodko: Aby spotkać się z Papieżem. I porozmawiać. O ważnych sprawach Polski, a także o globalizacji, której ludzkiej twarzy warto poszukiwać. Pierwsze pytanie Papieża, co ciekawe, dotyczyło właśnie stanu i perspektyw polskich finansów. Cieszy także i to, że Jan Paweł II widzi podstawy do optymizmu i cieszy się, że sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce ponownie poprawia się. I dowiedziałem się również tego - co skądinąd podejrzewałem - że optymizm, nawet być może z pewną dozą nadmiaru, nie jest grzechem.

Iga: Jak było we Lwowie?, gratuluję doktoratu honoris causa.
prof_Grzegorz_Kolodko: Pracowicie. Ciekawie. Dziękuję za gratulacje. Przy okazji wizyty odbyły się również rozmowy dotyczące współpracy dwustronnej, nie tylko zresztą ekonomicznej, ale także na niwie nauki i kultury. Cieszę się z wyróżnienia przyznanego mi przez tak znakomitą uczelnię, jaką jest słynny Uniwersytet Lwowski, przy czym traktuję je nie tylko osobiście, ale także jako pewien przejaw uznania dla osiągnięć polskiej transformacji, której to sprawie poświęciłem wiele lat swojej pracy nie tylko naukowej.

logos: dlaczego jest Pan przeciwny podatkowi liniowemu, skoro wprowadza go Słowacja, Rosja, Estonia, Ukraina i Litwa? czym nasza gospodarka różni się od ich, że dla nas to nieodpowiedni pomysł?
prof_Grzegorz_Kolodko: A tym, że my nie popełniamy błędów. Warto zadać sobie pytanie, nie dlaczego te kilka krajów raptem wprowadza to rozwiązanie, ale dlaczego 200 innych nie wpadło na taki "cudowny" pomysł. Zresztą te, które podatek liniowy wprowadzają za jakiś czas powrócą do progresji. W poniedziałek prowadziłem rozmowy w Austrii, gdzie górna stawka podatku progresywnego wynosi aż 50%, a w innych krajach progresja jest jeszcze większa. W polskich warunkach wprowadzenie podatku liniowego oznaczałoby podniesienie obciążeń...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...podatkowych dla blisko 70% podatników, ludzi o relatywnie niższych dochodach. Byłby to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości, aby ludność średnio i niżej uposażona dofinansowywała poprawę sytuacji materialnej najlepiej uposażonwych. Nie bez powodu pomysł ten został storpedowany już za czasów poprzedniego Rządu i Parlamentu. Ekonomicznie nie ma on sensu, społecznie jest nie do zaakceptowania, a politycznie nie do przeprowadzenia. I to ostatnie wyjaśnia, dlaczego ten pomysł powraca jak zgrana melodyjka....
prof_Grzegorz_Kolodko: ...Powtarzanie tego postulatu ma służyć li tylko i wyłącznie wmawianiu częśći opinii publicznej, że oto jest dobry pomysł, tylko władza nie chce go wprowadzić. Jest to natomiast pomysł zły. I sami się Państwo przekonacie, że nie tylko nie wprowadzi go ten Parlament, gdyż musiałby dokonać tego wbrew interesom przytłaczającej większości społeczeństwa, ale także następne władze, nawet wywodzące się z tych kręgów politycznych, które obecnie z uporem godnym lepszej sprawy ten postulat powtarzają. Ciekawe...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...będzie wówczas słuchać ich wyjaśnień, dlaczego nie będą w stanie zrobić tego, co teraz sugerują... Czysta polityka...

dorothea: Kiedy przedstawi Pan ostateczną wersję programu naprawy finansów, nie przemilczającą podwyżek VAT i akcyzy?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie wiem , o jakie podwyżki tu chodzi. Wydaje się, że wszystko w tej sprawie zostało już odkryte i powiedziane. Ja przynajmniej niczego nie ukrywam. Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, wraz z pakietem około 10 ustaw i założeniami do przyszłorocznego budżetu przesyłam Radzie Ministrów w przyszłym tygodniu. Jak zapowiedział to już Pan Premier Miller, Rząd zajmie się całym tym trójczłonowym pakietem na posiedzeniu w dniu 10 czerwca, po czym projekty większości z ustaw służących wdrożeniu Programu oraz
prof_Grzegorz_Kolodko: ...wspomniane założenia do budżetu przyszłorocznego zostaną skierowane w celu konsultacji, zgodnie z obowiązującymi zwyczajami, a także wymogami ustawowymi, do partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej. Później projekty tych ustaw - po zapoznaniu się z sugestiami i ocenami partnerów społecznych - trafią do Sejmu. Nad założeniami budżetu na rok 2004 pracuję wszakże już przyjmując, że wszystkie te ustawy zostaną uchwalone przez Parlament i na czas wejdą w życie i Program będzie w całości zaakceptowany....
prof_Grzegorz_Kolodko: ...Oczywiście, pisząc budżet na następny rok - najtrudniejszy z wszystkich, które do tej pory przygotowywałem, antycypuję także zbliżające się członkostwo w Unii Europejskiej.

Zion: czy dane makroekonomiczne Polski są według Pana satysfakcjonujące?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie jestem pewien, czy rozumiem dobrze pytanie. Jeśli chodzi o jakość tych danych, ich stronę metodologiczną, to są dobre, w niczym nie ustępują wysokim standardom międzynarodowym obowiązującym w MFW, OECD czy UE. To nie oznacza, że nie ma problemów metodologicznych. Są. Np. nawet w odniesieniu do prezentacji deficytu budżetu państwa inna jest metodologia wynikająca z naszego systemu rachunkowości finansów publicznych, a inna z systemu obowiązujące w UE. Wg naszego podejścia, przykładowo, deficyt budżetu
prof_Grzegorz_Kolodko: ...państwa w tym roku wynosi 4,8% PKB, a wg metodologii obowiązującej w UE - tzn. ESA 95 - jedynie 4,1%. Jaki wobec tego jest naprawdę ten deficyt? Jak Państwo widzicie, jest to pytanie. Jeśli zaś pytanie dotyczy tego, czy jestem usatysfakcjonowany z przebiegu procesów makroekonomicznych, o których informują dostępne dane, to w coraz większym stopniu tak. O ile PKB rok temu, w II kwartale 2002, zwiększył się tylko o marne 0,8%, to teraz rośnie, prawdopodobnie, już blisko o 2,8%. A to przede wszystkim ...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...dlatego, że coraz szybciej rośnie produkcja przemysłowa, której wkład do PKB oscyluje wokół 28%, gdyż w tym kwartale jej poziom jest wyższy niż przed rokiem już o blisko 6%. To musi satysfakcjonować! Najważniejsze wszakże jest to, aby te tendencje do ożywienia wmocnić i utrwalić.

Barnaba: O ile RPP obetnie dzis stopy procentowe? Kiedy pan Premier spodziewa sie nastepnego ciecia po dzisiejszym?
prof_Grzegorz_Kolodko: Najlepiej gdyby obcięła w sposób odczuwalny dla rynku i oczekiwany przez przedsiębiorców. A - przypomnijmy - Rada Polskich Przedsiębiorców skupiająca wszystkie ważniejsze organizacje i lobby domaga się radykalnego cięcia stóp procentowych do poziomu inflacji. Niestety, nie tylko tego się nie doczeka, gdyż redukcje stóp procentowych NBP będą dokonywane na minimalną, niewystarczającą skalę. Błędna polityka pieniężna, niestety, jest kontynuowana. Gdyby dokonać większych cięć stóp procentowych wcześniej, t...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...również dużo wcześniej weszlibyśmy w obserwowaną podczas ostatnich kwartałów fazę przyspieszenia tempa wzrostu. Produkcja przemysłowa w zeszłym miesiącu skoczyła w górę aż o 8,3%, dzięki czemu także zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy rodaków. Takie przyspieszenie możliwe byłoby już poprzednio, gdyby nie konserwatywna i wciąż szkodząca w dynamice gospodarczej polityka pieniężna, w tym w odniesieniu do wysokości stóp procentowych. Obniżanie ich na skalę tyle, co kot napłakał jest spóźnioną próbą
prof_Grzegorz_Kolodko: ..., ex post, naprawiania szkód, które polska gospodarka poniosła już w sposób nieodwracalny. Należało obniżyć stopy procentowe radykalnie wiele miesięcy temu, a skoro tak się nie stało, polityka pieniężna bowiem niezależnego NBP opiera się na fałszywej doktrynie ekonomicznej , utracona produkcja przepadła raz na zawsze. Innymi słowy, obecnie obserwowane przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nie kompensuje utraconej z winy NBP w przeszłości produkcji i niepotrzebnie podwyższonego poziomu bezrobocia.

 

Moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania.

Barnaba: czy propozycje Solbesa, by kandydatow do strefy euro oceniac wg pasma +/-2,25% to dla Pana Premiera tylko propozycja wyjsciowa w negocjacjach, jak dla NBP?
prof_Grzegorz_Kolodko: To propozycja nie do przyjęcia i - sądzę - tak też traktuje ją sam jej autor. Jest to pewne pytanie, prowakacja intelektualna zapraszająca do poważnej debaty, w której zresztą już od dłuższego czasu uczestniczę, w kwestii mechanizmu, kryteriów, sekwencji działań prowadzących do przystąpienia państw integrujących się z Unią Europejską za 11 miesięcy do obszaru euro. Tu jest jeszcze kilka pytań co do tego, kto, kiedy i jak oceniał będzie gotowość nowych państw członkowskich do unii monetarnej. Chciałbym, aby
prof_Grzegorz_Kolodko: ... w przypadku Polski gotowość taka nastąpiła za 3 lata po to, aby euro można wprowadzić także jako nasz pieniądz w roku 2007. To jest wciąż możliwe. Ale wymaga to także pewnych ustaleń metodologicznych i politycznych z Komisją Europejską. Już nad tym zaczynamy pracować w ramach ECOFIN, czyli w Radzie Ministrów Finansów i Gospodarki 25 państw UE (łącznie z nowymi członkami). Na marginesie, najbliżśze posiedzenie ECOFIN odbędzie się we wtorek w Luksemburgu, ale inne kwestie będą przedmiotem dyskusji.

Zion: Jaki poziom inflacji prognozuje Pan na koniec bieżącego roku?
prof_Grzegorz_Kolodko: Przeciętnie rok do roku ok. 1% i niewiele więcej grudzień do grudnia. Obyśmy tylko takie zmartwienia mieli!

simon_templer: Dziś finał ligi mistrzów Juventus gra z Milanem. Będzie Pan kibicował, którejś jedenstce?
prof_Grzegorz_Kolodko: Obie drużyny włoskie, więc i tak wygrają Włosi.