Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

      The book presents results of the international conference sponsored by Telekomunikacja Polska S.A., which was held on March 29-30, 2001 at the WSPiZ

Prof. Andrzej K. Koźmiński - Rektor WSPiZ

Paweł Rzepka - Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.