Aktualności


     

2022

2022
„Świat w matni. Czwarta część trylogii”
to tytuł najnowszej książki prof. Grzegorza W. Kołodko, którą publikuje wydawnictwo Prószyński i S-ka. Książka jest dostępna tutaj, a informacje o spotkaniach  autorskich i publicznych wykładach tutaj.

Spis treści


Grudzień 12, 2022, godz. 11:00
Dokładnie 20 lat temu – 12-go grudnia 2002 roku w późnych godzinach wieczornych – zakończył się w Kopenhadze szczyt Unii Europejskiej, na którym osiągnięto porozumienie w sprawie warunków przystąpienia Polski oraz dziewięciu innych państw do Unii. W negocjacjach uczestniczył także dyrektor TIGER-a, prof. Grzegorz W. Kołodko, który jako wicepremier i minister finansów w tamtych latach koordynował politykę reform prowadzącą Polskę do tego historycznego wydarzenia. Z okazji tej ważkiej rocznicy w Senacie RP odbywa się specjalna sesja (dla zaproszonych osób), podczas której występuje m.in. prof. Kołodko.Listopad 28-29, 2022
Prof. Grzegorz W. Kołodko aż trzykrotnie występuje na Forum Ekonomicznym w Tarnowie, uczestnicząc w sesji „Kto rządzi światem na początku XXI wieku” i w panelu dyskusyjnym „Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów” oraz prezentując i podpisując książkę „Wojna i Pokój” podczas specjalnego wieczoru autorskiego. Wydarzenie (dla zarejestrowanych uczestników) odbywa się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Lippóczy’ego 4.


Listopad 20, 2022, godz. 13:30
I Festiwal Książki Geopolitycznej to impreza promująca tytuły z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, strategii oraz szeroko pojętej geopolityki. W trakcie wydarzenia odbędą się spotkania autorskie, debaty tematyczne oraz targi książki. Prof. Grzegorz W. Kołodko spotyka się z czytelnikami i podpisuję swoją najnowszą książkę pt. „Wojna i pokój” na Scenie I w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie, ul. Bracka. Zapraszamy!


Listopad 4, 2022, godz. 10:30,

Wojna na Ukrainie, rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin, rosnące wydatki zbrojeniowe, widmo inflacji oraz recesji. Na świecie robi się coraz bardziej gorąco - mówią o tym zarówno klimatolodzy, jak i geopolitycy. Jak podejmować racjonalne decyzje w nieracjonalnej rzeczywistości? Jak przerwać lot ćmy do ognia?
Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z udziałem wybitnych naukowców, przedstawicieli mediów oraz dyplomatów. Tłem do dyskusji jest najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko "Wojna i Pokój".

Program konferencji

Wystąpienie Rektora ALKListopad 2022
W serii TIGER Working Paper ukazał się kolejny numer autorstwa Małgorzaty Runiewicz-Wardyn, nawiązujący do długoterminowych skutków gospodarczych pandemii  w wywiadzie ekonomistą Peter. C. Earle - „A look at Covid-19 recession through Schumpeterian ‘creative destruction’ forces”.

Październik 20, 2022, godz. 10:30, Aula II

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Inflacja i co dalej?” W gronie wybitnych polskich ekonomistów będziemy dyskutować o przyczynach obecnego przyspieszenia inflacji oraz o uwarunkowaniach polityki antyinflacyjnej. Konferencja odbywa się stacjonarnie na Akademii Leona Koźmińskiego, obrady będą transmitowane w sieci.

Program konferencji i rejestracjaPaździernik 2022
Wydawnictwo Naukowe PWN publikuje książkę prof. Grzegorza W. Kołodko pt. „Wojna i pokój”.  Ta interdyscyplinarna praca analizującą magatrendy kształtujące światową gospodarkę i politykę przestrzega przed zagrożeniami oczekującymi nas w przyszłości. Recenzent tej pracy, prof. Marek Ratajczak, napisał: „Lektura książki nie pozostawi nikogo obojętnym, w tym także tych, którzy po nią sięgną z pozycji zadeklarowanych zwolenników zdecydowanie innego niż G. W. Kołodko spojrzenia na otaczający nas świat.” Zatem zapraszamy do lektury!

Wydawnictwo Naukowe PWN o książce

RecenzjePaździernik 2022
Wydawnictwo SPRINGER publikuje książkę prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowaną “Political Economy of New Pragmatism: Implications of Irreversible Globalization”. Monografia ukazuje się w ramach serii  Springer Studies in Alternative Economics. Książka udziela odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz imperatywu współpracy międzynarodowej w świetle nieodwracalnej globalizacji.Wrzesień 20, 2022, godz. 10:00

W ramach działalności międzynarodowej przedstawiciele Algierskiej Konfederacji Pracodawców, CAP, pod przewodnictwem Pana Abdelkadera Benahmeda współorganizują z Ambasadą RP w Algierii konferencję wysokiego szczebla pod przewodnictwem prof. Grzegorza W. Kołodko, który wygładza wystąpienie na temat: „Ekonomia polityczna wojny i pokoju”. Wydarzenie odbywa się w Hotelu Ferdi Lilly – Ben Aknoun w Algierze.Lipiec-Sierpień, 2022
Dr hab., prof. ALK Małgorzata Runiewicz-Wardyn przebywa na stażu badawczym w American Institute for Economic Research w Great Barrington, Massachusetts (Stany Zjednoczone). Tematem jej badań jest wpływ COVID-19 na technologiczne, instytucjonalne oraz społeczno-ekonomiczne procesy „twórczej destrukcji” w gospodarkach USA i UE.


Prof. Małgorzata Runiewicz-Wardyn podczas rozmowy z ekonomistą AIER, Peterem C. Earlem, autorem i redaktorem serii książek poświęconych gospodarczym, społecznym, kulturowym i instytucjonalnym skutkom pandemii  Covid-19 (wszystkie książki z tej serii są dostępne w bibliotece ALK)

Lipiec 2022
“Chinism and New Pragmatism: How China’s Development Success and Innovative Economic Thinking Contribute to the Global Development” to tytuł kolejnej książki opublikowanej przez dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko w języku angielskim. Tym razem wydawcą jest Prunes Press, USA.

Amazon E-book


Czerwiec 23, 2022, godz. 10:00
Forbes.pl zaprasza: „W swojej najnowszej książce "Świat w matni" prof. Grzegorz W. Kolodko pisze: "Wolnorynkowy kapitalizm to utopia (...) Gdy wydaje się, że chodzi o idee, w rzeczywistości chodzi o interesy. Rzadko kiedy chodzi o coś innego". W kontekście wojny w Ukrainie i pomocy, której udziela tyle krajów. ludzi, firm... to mocne słowa. Ale gdy przyjrzymy się statystykom podawanym przez ostatni „The Economist”, że po wybuchu wojny eksport ropy z Rosji... wzrósł i dociera ona do Europy jeśli nie bezpośrednio, to jako gotowe paliwo z krajów, które nie nałożyły sankcji na Rosję. A “wycofanie” się z rosyjskiego rynku oznacza w większości przypadków zaparkowanie czasowe biznesu w „partnerskich” spółkach, te słowa zyskują na znaczeniu. O tym, jak wygląda realnie (nie)odpowiedzialność biznesu w tych, jakże trudnych ostatnio czasach, będziemy rozmawiać 23 czerwca, w godz. 10-13 w siedzibie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul Kredytowa 1. Udział bezpłatny, tylko trzeba się koniecznie zarejestrować pod linkiem.Czerwiec 10, 2022, godz. 12:00

„O mądrą i sprawną Polskę”. To tytuł konferencji, którą organizuje Akademia Leona Koźmińskiego wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Witolda Kieżuna. Pod takim samym tytułem ukazała się książka przygotowana przez znakomity zespół autorów znających Profesora Kieżuna i z nim współpracujących. Podczas konferencji (godz. 13:40) debatę zatytułowaną „Oblicza polskiej transformacji” prowadzi prof. Grzegorz W. Kołodko, autor rozdziału „Jedna trzecia i wiek cały”. Konferencja odbywa się w auli ALK. Zapraszamy do udziału. 


Czerwiec 1-3, 2022
Prof. Jacek Tomkiewicz z wizytą w Indiach, gdzie na Uniwersytecie BIMTECH odbywa serię wykładów i konsultacji.Czerwiec 2022
„Open Innovation Ecosystem and Open Innovation Collaboration from the Perspective of the Polish High-Tech and Knowledge-Intensive Small and Medium-Sized Enterprises” to tytuł nowej książki dr hab., prof. ALK Małgorzaty Runiewicz-Wardyn. Wydawcą monografii jest Poltext Warszawa.
Maj 27, 2022
Mgr Sergiej Druczin poprowadzi wykład dla doktorantów z Uniwersytetu Narxoz w Ałmaty na temat „Ekonomia polityczna zmian klimatycznych” ("Politekonomia klimaticheskih izmienienij")Maj 25, 2022, godz. 11:30, aula II
KONFERENCJA ROKU! Rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Świat w matni – jak tam trafiliśmy i jak z tego wybrnąć”. Tłem do debaty z udziałem wybitnych naukowców i praktyków gospodarczych jest najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko „Świat w matni. Czwarta część trylogii”Kwiecień 19-22, 2022

Mgr Sergiej Druczin uczestniczy w „Think Global Festiwal” w Amsterdamie, w ramach którego poprowadzi wykłady pod tytułem „Political economy of climate change: What are the challenges facing our generation?”

Kwiecień 8, 2022
“Financial Times” publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany “Ukraine recovery needs a debt write-off and help from the EU and China”, w którym autor proponuje sposoby udzielenie pomocy gospodarczej w celu odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. W szczególności dyrektor TIGER-a postuluje utworzenie specjalnego Europejskiego Funduszu Odbudowy Ukrainy, warunkowane postępem w odniesieniu do deoligarchizacji umorzenie zagranicznego długu i zaproszenie przez Chiny Ukrainy do dołączenia do projektu 16+1 w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, BRI.Luty 24, 2022
UKRAIŃSKIE STYPENDIA
Kto może, niech pomoże! Nie wystarczy potępiać rosyjską napaść na Ukrainę. Nie każdy może nakładać na kremlowski reżim sankcje za ten haniebny akt, ale każdy może wesprzeć słowem i czynem naszych wschodnich sąsiadów. Trzeba pomagać. Wpłaciłem na konto Fundacji Koźmińskich 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na stypendia dla ukraińskich studentów. Nie ma lepszego sposobu na tworzenie warunków do życia w spokoju i pokoju, do zrównoważonego rozwoju i światowego ładu, jak dobre wychowanie i kształcenie. Kto może, niech pomoże i też wpłaca na rachunek Fundacji Koźmińskich: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001 KRS: 0000217541 z dopiskiem: Ukraińskie stypendia.


Na Majdanie, 31.V.2014


Luty 2022
Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się nowa książka prof. Marty Postuły pt. „Public Financial Management in the European Union: Public Finance and Global Crises”, wydawca zapowiada ją następującymi słowami:” Książka oferuje dogłębną i unikatową analizę funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej na tle krajowych podmiotów państw członkowskich UE. Wpisuje się w toczącą debatę na temat globalnych dóbr publicznych i procesów związanych z zarządzaniem ich dostarczaniem. W dalszej części omówiono instrumenty zarządzania finansami publicznymi, wskazując ich historyczną ewolucję w praktyce oraz ich skuteczność mierzoną wskaźnikiem rozwoju społecznego. Autorka przedstawia propozycję zarządzania globalnymi, europejskimi i krajowymi dobrami publicznymi w trzech obszarach: ochrony środowiska, transnarodowych projektów infrastrukturalnych oraz polityki społecznej. Książka analizuje instrumenty zarządzania finansami publicznymi stosowane podczas ostatniej pandemii, „rozróżniające” instrumenty „zwykłe” i „kryzysowe” oceniając ich skuteczność w określonych sytuacjach gospodarczych.”