Mgr Sylwia Para


     

Sylwia Para, Perspektywy sterowania gospodarką światową po kryzysie [w:] Grzegorz W. Kołodko (red.) Globalizacja kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa 2010

Sylwia Para, W poszukiwaniu nowej formuły współpracy globalnej: od G7 do G20, [w:] Janusz Symonides (red.) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa 2010