Mgr Sylwia Para


     

Stażystka w Centrum, Badawczym TIGER. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2008) i prawa na Wydziale Prawa i Administracji (2010) Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studentka zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego (specjalności: zarządzanie jakością i marketing).