Wykłady i wystąpienia

     
48.


12 październik 2021
Wykład Doktora Honoris Causa na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 12 października 2021 r.
47.


12 październik 2021
„Nieodwracalność globalizacji a przyszłość polskiej gospodarki”. Wykład wygłoszony 12.X.2021 z okazji przyznania Doktoratu Honoris Causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
46.

24 październik 2020
Wykład pt. “China and the Future of Globalization” otwierający międzynarodową konferencję naukową “The Dynamics of the US Dollar and Great Changes of the World” zorganizowaną przez Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China w Pekinie.
45.

24 luty 2020
“Chinism and the future of globalisation”, “Meet in Mitte”, RI-DOC, Research Institute Dialogue of Civilizations, Berlin
44.

14 listopada 2016
„Xin shi yong zhu yi – "yi dai yi lu" chang yi de li lun ji shi ”, („Nowy Pragmatyzm jako teoretyczna podstawa Inicjatywy Jeden Pas, Jedna Droga”), referat przedstawiony na International Symposium on Green Development and Global Governance 2016, Yiwu

43.

9 listopada 2016 
„Quan Qiu Zhi Li Bian Ge Yu Zhong Ou Guan Xi Gao Duan Dui Hua”, („Zmiana sterowania globalnego i chińsko-polskie stosunki”), wykład na HUST, Hangzhou University of Science and Technology, Wuhan
42.
21 kwiecień 2015
“Whither the World: the Political Economy of the Future”, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork
41.
7 październik  2014
"Ćwierćwiecze ustrojowej transformacji posocjalistycznej. Teoria i praktyka". Omówienie wykładu wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
40.
4 październik  2014
"Ćwierćwiecze transformacji: sukces czy porażka?", wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
39.
29 Wrzesień 2014
„Ćwierćwiecze transformacji: czy mogło być lepiej, czy będzie”, wykład inauguracyjny 2014/2015, Akademia Leona Koźmińskiego
38.
Maj 2012
“Economics and Politics in a Volatile World”, “Emirate Lecture Series”, 95, May 2012, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi
37.
5 marzec 2012
Wykład pt. "Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World", King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Rijad, Arabia Saudyjska (po arabsku)
36.
13 październik 2011
"Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World", London School of Economics
35.
10 luty 2011
Wykład na Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkley
34.
3 luty 2011
United Nations University, New York
33.
1 luty 2011
Dyskusja na temat książki "Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World" w Centrum Wilsona
32.
19 stycznia 2010
"Transformacja, kryzys - i co dalej?"
o globalizacji
o kryzysie i neoliberalizmie
o polityce i kryzysie gospodarczym w Polsce
31.
29 maja 2008
Referat wprowadzający do dyskusji nad książką "Wędrujący świat", "Czwartki U Ekonomistów", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 29 maja 2008 roku
30.
8 maja 2008
Wypowiedź wprowadzająca do dyskusji nad książką "Wędrujący świat" na posiedzeniu Rady Naukowej PTE w dniu 8 maja 2008 roku
29.
6 grudnia 2007
Wypowiedź na konferencji Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN: "Europa w perspektywie 2050 roku" w dniu 06 grudnia 2007 roku
28.
1 kwietnia 2006
Streszczenie wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas ceremonii immatrykulacyjnej na Nagoya University of Commerce and Business Administration (po japońsku)27.
1 kwietnia 2006
Wykład inauguracyjny wygłoszony podczas ceremonii immatrykulacyjnej na Nagoya University of Commerce and Business Administration (po angielsku)26.   17 marca 2005
Wykład (autoryzowany stenogram) profesora Grzegorza W. Kołodko "Globalizacja - idee i rzeczywistość" wygłoszony na Kolegium Myśli Otwartej przy Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego
     
25.   10 marca 2004
Wystąpienie prof. Grzegorza W. Kołodko podczas ceremonii odebrania tytułu Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie w Chengdu
     
24.   21 maja 2003
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, profesora Grzegorza W. Kołodko podczas ceremonii odebrania tytułu Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie im. Iwana Franko we Lwowie
     
23.   10 kwietnia 2003
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko pt. “'Nowa gospodarka' - szanse i wyzwania” na międzynarodowej konferencji nt. “'Nowa gospodarka' a posocjalistyczna transformacja"
     
22.   4 kwietnia 2003
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko pt. "Polska w Unii Europejskiej - Unia w świecie"
     
21.   3 kwietnia 2003
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko pt. "Polska przed rozszerzeniem Unii Europejskiej"
     
20.   28 lutego 2003
Stenogram z konferencji prasowej prof. Grzegorza W. Kołodko w Ministerstwie Finansów, poświęconej prezentacji Programu Naprawy Finansów RP
     
19.  

6 lutego 2003
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko na konferencji pt. “Społeczny wymiar globalizacji szanse, wyzwania i zagrożenia dla Polski"

     
18.   20 grudnia 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w Sejmie RP
     
17.   18 grudnia 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w Sejmie RP
     
16.   10 grudnia 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w Senacie RP w odpowiedzi na pytania senatorów
     
15.   10 grudnia 2002
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w Senacie RP
     
14.   4 grudnia 2002
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w Sejmie RP na temat integracji europejskiej
     
13.   2 grudnia 2002
Wystąpienie profesora Grzegorza W. Kołodko na forum Institute of International Finance, Nowy Jork
     
12.   21 listopada 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w odpowiedzi na stanowiska pań i panów posłów zaprezentowanych podczas 35 posiedzenia Sejmu RP
     
11.   21 listopada 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w odpowiedzi na stanowisko pani poseł Zyty Gilowskiej podczas 35 posiedzenia Sejmu RP
     
10.   21 listopada 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w odpowiedzi na stanowisko pana posła Wojciecha Jasińskiego podczas 35 posiedzenia Sejmu RP
     
9.   21 listopada 2002
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w odpowiedzi na stanowisko pana posła Jarosława Kaczyńskiego podczas 35 posiedzenia Sejmu RP8.
  21 listopada 2002
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów profesora Grzegorza W. Kołodko w sejmie na temat projektu ustawy budżetowej na rok 20037.
 6.
  5 listopada 2002
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów prof. Grzegorza W. Kołodko wygłoszone na spotkaniu ECOFIN w Brukseli5.
  24 października 2002
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów prof. Grzegorza W. Kołodko na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych4.
 3.
  18 października 2002
Wystąpienie wygłoszone przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, prof. Grzegorza W. Kołodko w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej podczas spotkania ze studentami oraz przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych2.
  11 października 2002
Sejmowe wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów prof. Grzegorza W. Kołodko dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 20031.
  26 lipca 2002
Sejmowe wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów prof. Grzegorza W. Kołodko