dr Grzegorz Malinowski - Publications


     LISTA PUBLIKACJI


 1. Malinowski G.M. (2020), Niepewność nauki a działanie. Czyli problemy z Evidence - based Policy,  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. XXI/1 2020, s. 49 - 69 (Artykuł)
 2. Malinowski G.M. (2020), China’s Deng Development Model Scientific Development or Modern Conservatism? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 53, Number 4, pp. 280–296 (Artykuł)
 3. Malinowski, G. M., (2020). Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 3(56) s. 5 -26. (Artykuł)
 4. Malinowski, G. M., (2020). Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój czy nowoczesny konserwatyzm? Na marginesie książki B. Góralczyka pt. Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje. "Biuletyn PTE" 2020 1(88) s. 111 - 119. (Artykuł)
 5. Malinowski, G. M., (2019). China, Geopolitics and Geoeconomics. How Not to Fall into the Trap of Narration?," Acta Oeconomica", 69 (4), s.495 - 522 (Artykuł)
 6. Malinowski, G. M., (2019). Uncertainty of Science and Decision Making - Problems with Evidence-Based Policy,"Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 54 (4), s.9 - 29 (Artykuł)
 7. Malinowski, G. M., (2018). Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej, "Prakseologia”, 160/2018, s. 291 - 331.(Artykuł)
 8. Malinowski, G. M., (2017). Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy, "Organizacja i Zarządzanie”, 1992) s. 265 - 284. (Artykuł)
 9. Malinowski G., (2017). Globalization, Consumption Patterns and Political Stability, SCIENCE JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY, 2017. № 1 (38), s.6-12.
 10. Malinowski, G., (2016). Koniec Normalności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 1(38) s. 90-93.
 11. Malinowski, G., Tomkiewicz, J., (2015). Koncepcja globalnego podatku majątkowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost
  Gospodarczy", nr 3(43), s. 92 - 101.2
 12. Malinowski, G., (2014). Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 3(32) s. 18-28.
 13. Malinowski, G., (2014). Nierówności społeczne - percepcja a rzeczywistość, "Nierówności Społeczne a Wzrost
  Gospodarczy", nr 2(38), s. 118-135.
 14. Malinowski, G., (2013). Prowzrostowe przedziały nierówności w krajach OECD, "Kwartalnik Nauk o
  Przedsiębiorstwie", 2(27), s. 26 - 39.
 15. Malinowski, G., (2012). Samospełniająca się przepowiednia – definicja, identyfikacja i wyzwania, "Transformacje", 1 (72), s.2-20.